KELÂMÎ, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1075/1664-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim'dir.Ergene'de doğdu. Harem'de yetişip sipahilik görevinde bulundu. Ardından divan kâtibi oldu. Daha sonra defteremini olarak görev yaptı. 1075/1664-65 yılında vefat etti. Vefat tarihini Sicill-i Osmânî 1074/1663-64 olarak göstermektedir. Tuhfe-i Nâilî  kaynak olarak Tezkire-i Safâyî'yi gösteriyorsa da mevcut neşirde böyle bir isim yer almaz (Çapan 2005). Güftî, Kelâmî'den övgü dolu sözlerle söz eder. Güftî'ye göre Kelâmî'nin evi, şiirden anlayanların buluşup yiyip içtikleri bir mekândır (Yılmaz 2001:  206).

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.  856.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.106.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 691.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-Şuara'sı. Ankara: AKM Yay. 206.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaşlarun menşûr-ı hüsnün üzre çün tugrâ misâl

Hûblar sultânı oldugına zülfün oldı dâl

Künc-i gamda bu perîşân olmuş ahvâlüm görüp

Âh kim rahm eylemez bir kerre ol Yûsuf-cemâl

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 691.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YeriGörüntüle
2ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
3SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Doğum YeriGörüntüle
4AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YılıGörüntüle
5ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
6SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Doğum YılıGörüntüle
7AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Ölüm YılıGörüntüle
8ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
9SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Ölüm YılıGörüntüle
10AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20MeslekGörüntüle
11ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629MeslekGörüntüle
13AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle
17ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Madde AdıGörüntüle