KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1818-19/1234)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Kemâleddin olan şair İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendi olarak tanındı. Celvetî şeyhi Ruşen Efendi’nin müridiydi. Sonradan şeyh oldu. 1234/1818-19 yılında vefat etti. “Tekmîl kıldı devrin Seyyid Kemâl Efendi” ifadesi vefatına düşürülen tarihtir (Çifçi yty.: 359). Hattat, fazıl ve kâmil bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fâtin (yty.: 359)’de kızının oğlu için söylediği bir tarih kıtası yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 882.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.09.2014]. 359.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.862.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kemâleddin Efendi (Seyyid)”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 272.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Kemal”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 440.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Zehî necl-i Mükerremzâde-i İzzet Efendi kim

İdüp teşrîh-i lihye virdi şâdî tâ azîzimde

Müveccihdir yazarsa kıl kalemveş hâme târîhin

Yazılsın ahsen-i hat safha-i vech-i azîzimde

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 01.09.2014]. 359).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Doğum YeriGörüntüle
3Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Doğum YeriGörüntüle
4Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Doğum YılıGörüntüle
6Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Doğum YılıGörüntüle
7Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Ölüm YılıGörüntüle
9Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Ölüm YılıGörüntüle
10Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015MeslekGörüntüle
12Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974MeslekGörüntüle
13Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Koca, Osmand. 26 Eylül 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Sabuncu, Başard. 9 Eylül 1943 - ö. 17 Haziran 2015Madde AdıGörüntüle
18Hilmi Ziya Ülkend. 3 Ekim 1901 - ö. 5 Haziran 1974Madde AdıGörüntüle