KEMÂLÎ, Cemali'nin kardeşi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşâr adlı tezkiresinde Cemalî'nin kardeşi olduğu bilgisi vardır. Ayrıca Şehrengiz'i olduğu kaydedilmiştir. örnek verilen beyitler de şairin Şehrengizi'nden iki beyittir. 

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya. 644.

Kemali. Şehrengiz. Mısır Milli Kütüphanesi. Timuriye 1298.yk. 185-193.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Yeniçeridür âb-ı rûy-ı dergâh

İçinde bir içim sudur Ömer şâh

Visâli Ka'besine teşne çokdur

Başında yükligi altun olukdur

Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya. 644.