KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendi

(d. ?/? - ö. 1044/1634-35)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdulkerim’dir. Şeyh Yakup Efendi’nin torunu, Koca Mustafa Paşa Zaviyesi şeyhi Yusuf Sinan Efendi’nin de oğludur. Babası Yusuf Sinan Efendi, Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nde altı yıl şeyhlik yaptıktan sonra şeyhülharem sıfatıyla Medine’ye taşındığı için Abdulkerim Efendi de “Şeyhülharem-zâde” sanıyla meşhur oldu. Abdulkerim Efendi, babasının şeyhlikten ayrılması üzerine Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nin şeyhi oldu. Şeyhülislam Bostan-zâde Mehmed Efendi’den mülazım olan Abdulkerim Efendi, kadı olarak çeşitli yerlerde görev yaptı. Babadağı’nda kadı iken bir nazırın kızıyla evlenip oraya yerleşti. Daha sonra İstanbul’a döndü. 1044/1634-35 yılında Koca Mustafa Paşa Zaviyesi’nde şeyh iken vefat etti. Aynı zaviyenin bahçesine gömüldü.

Şiirlerinde Kerîmî mahlasını kullanan Abdulkerim Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

İyi bir âlim ve şair olarak bilinen Abdulkerim Efendi, aynı zamanda iyi bir hattattı. Hüsnühattın sülüs ve nesih çeşitlerini Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendi’den meşk etti. Ayrıca talik hatta da ustaydı.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 158a.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Şakâyık-ı Nev’i-zâde”. İstanbul: Çağrı Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Hk 1275. vr. 92a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

***

Gayra dil virmeyüp eylerse nola sana nazar

Sendedür gönli gözi ‘âşıkun ey nûr-ı basar

***

Ögme şarâbı zemm idüp afyonu sâkiyâ

Açdurma ehl-i keyfe kutunun kapagını

xxx

Olsan ırag cevr ile sen kuhl içün kapar

İzün tozını dîde-i ter nice mîlden

(Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 158a.)

***

‘Âşık-ı haste-dilin ‘âr degüldür kârı

‘Âşık oldur öle nâmûsdan anın ‘ârı

***

Ol âhûyu eger mestâne sayd edip düşürdükse

Bu âlem sayd-gâhında onun gibi ‘âşık olmaz

(Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 253.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YeriGörüntüle
3FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Doğum YılıGörüntüle
6FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Ölüm YılıGörüntüle
9FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008MeslekGörüntüle
11CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674MeslekGörüntüle
12FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fazıl Hüsnü Dağlarcad. 26 Ağustos 1914 - ö. 15 Ekim 2008Madde AdıGörüntüle
17CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674Madde AdıGörüntüle
18FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendid. 1669-70 - ö. ?Madde AdıGörüntüle