KEŞFÎ, Şeyh Cafer Efendi

(d. ?/? - ö. 1643-44/1053)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Keşfî, Şeyh Cafer Efendi, İstanbullu olup Hatuniye Tekkesi şeyhidir. Şeyh Hasan Adlî Efendi'ye intisap etmiştir. Vefatı tarihi,1053/ 1643-44'tür. Fındıklı'da Kaptan Arap Ahmet Paşa Mescidi altında, hanımı Perizad Hanım'ın yaptırdığı, Hatuniye adı verilen tekkede medfundur. "Hû diyüp Cafer Efendi azm-i firdevs eyledi" 1053/1643-44 mısraı vefatına tarihtir.

Kaynaklar, devrinde ilahi tarzında şiirlerinin ünlü olduğunu bildirse de ilahilerinin önemli kısmı bugüne ulaşmamıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C.1.İstanbul: Matbaa-ı Amire.153.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.175.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 854.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı BasımAnkara ). KB.Yay.368.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Şol gönül kim mübtela-yı derd-i aşkullah olur

Derdine dermân bulınca kârı âh u vâh olur

Tâlib-i dîdâr olan ey Keşfî-i bî-dil bu gün

Mâ-vesâ'ni remzinin esrârına âgâh olur

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî Vefayât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.175)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yavuz, Hilmid. 14 Nisan 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5Yavuz, Hilmid. 14 Nisan 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
7DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8Yavuz, Hilmid. 14 Nisan 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
9ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882MeslekGörüntüle
10DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yavuz, Hilmid. 14 Nisan 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Yavuz, Hilmid. 14 Nisan 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ATÂ, Tayyâr-zâded. 1810 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle