KEŞFÎ, Sünbülî Seyyid Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1746-47/1159)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sünbülî Seyyid Mehmed Tavîl olarak anılmaktadır. Ailesi, hayatı ve eğitimi ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. 1159 / 1746-47 yılında vefat etti. Ali Paşa Camii bahçesine defnedildi. Şiir örneğine ulaşılamamıştır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal – Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehanzade Mehmet Nail, Tuhfe-i Naili.  Cilt. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 854.

Müstakimzade Süleyman Sa'deddin (2000). Mecelletü'n-Nisâb.(Tıpkıbasım). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 02.01.2015

Eserlerinden Örnekler