KEVSERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki bütün bilgimiz Antepli ve Kanunî Sultan Süleyman devri şairlerinden olduğundan ibarettir. Latîfî, Kevserî’nin şiirlerini “kulağa hoş gelen” şeklinde tanımlar ve yüzeysel bulur. Pervâne Bey Mecmuası ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde yer alan ikişer gazelinden başka bir eseri bilinmektedir.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

“Kevserî” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 300.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 139b, 290a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL

 Sâkiyâ devrüñi hoş gör dime sohbet bâkî

 Kime kaldı ki bize kala bu fursat bâkî

 Pâk-dâmen olagör serv gibi ey yüzi mâh

 Ki saña hâsıl ola gün gibi ruhsat bâkî

 Seni gülşende görüp sâyesini ayaguña

 Düş[ür]üp serv-i çemen didi ki hizmet bâkî

 İtme uşşâka cefâ hüsne bekâ ister iseñ

 Ki begüm kalmaz imiş zulm ile devlet bâkî

 Kevserî kısmet ezelde saña yanmag olıcak

 Şem’-i vasl olmaz ise âteş-i fürkat bâkî

 (Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 2809)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FEDÂÎ, Fedâî Mehmed Ef.d. ? - ö. 1654Madde AdıGörüntüle
15HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle