KİRÂMÎ, Buhâralı

(d. ?/? - ö. 1245/1829)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve asıl adı bilinmeyen Kirâmî, Buhara'da doğdu. Buhara padişahı Abdullâh Hân zamanında onun münşiliği görevinde bulundu. Sonra İstanbul'a geldi bir müddet burada kaldıktan sonra Bursa, İzmir ve Kütahya'ya giderek otuz yıl kadar hayatını oralarda devam ettirdi. 1245/1829 senesinde Kütahya'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şâir-i mâhirdir (Mehmed Süreyyâ 1311: 75), Ârif Hikmet Tezkiresi'ne göre ise meşhur bir şairdir ve büyükçe bir Farsça Dîvân'ı vardır (Ârif Hikmet: 56).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nedâmetet ki zi-dünyâ çi behre bâfte bâşed

Kesî ki der-nazar-ı ân zülf ü hatt u hâl ne-dâred

Dü-rûz bîş ne-bâşed tulû'-ı kevkeb-i ikbâl

Kirâmî devlet ü ikbâl key zevâl ne-dâred

(Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
3MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
9MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
12MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HANDÂN, Şâh Handân-ı Jülîde-mûyd. ? - ö. 1426-27 ?Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Mirza Abdüssettâr Hâlisd. ? - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
18MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle