KİRÂMÎ, Buhâralı

(d. ?/? - ö. 1829/1245)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve asıl adı bilinmeyen Kirâmî, Buhara'da doğdu. Buhara padişahı Abdullâh Hân zamanında onun münşiliği görevinde bulundu. Sonra İstanbul'a geldi bir müddet burada kaldıktan sonra Bursa, İzmir ve Kütahya'ya giderek otuz yıl kadar hayatını oralarda devam ettirdi. 1245/1829 senesinde Kütahya'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şâir-i mâhirdir (Mehmed Süreyyâ 1311: 75), Ârif Hikmet Tezkiresi'ne göre ise meşhur bir şairdir ve büyükçe bir Farsça Dîvân'ı vardır (Ârif Hikmet: 56).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nedâmetet ki zi-dünyâ çi behre bâfte bâşed

Kesî ki der-nazar-ı ân zülf ü hatt u hâl ne-dâred

Dü-rûz bîş ne-bâşed tulû'-ı kevkeb-i ikbâl

Kirâmî devlet ü ikbâl key zevâl ne-dâred

(Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Doğum YeriGörüntüle
3MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
4İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Doğum YılıGörüntüle
6MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
7İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Ölüm YılıGörüntüle
9MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Ölüm YılıGörüntüle
10İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42MeslekGörüntüle
12MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824MeslekGörüntüle
13İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CÜDAYÎ-İ ACEMd. - - ö. 1541-42Madde AdıGörüntüle
18MÜSTAKÎM, Hacı Süleymân, Buhâralıd. ? - ö. 1824Madde AdıGörüntüle