KIVȂMÎ

(d. ?/? - ö. 1512/918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynakların asıl ismini yazmadıkları Kıvâmî Çelebi Gelibolu’dandır. Sicill-i Osmânî’de (Akbayar 1996: 889) I. Ahmed devrinin (1603-1617) sonlarında öldüğü yazılıysa da Tuman (2001: 831) bu tarihin yanlış olduğunu, onun 918/1512 yılında vefat ettiğini belirtmiştir. Şairin eser kaleme alıp almadığına dair de bilgi yoktur. Sehî’ye (1325: 74) göre Kıvâmî gönül ehli, zarif ve her türlü nazma muktedir bir kimsedir. Latif şiirleri ve pek çok gazeli vardır.

Kaynakça

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Riyâzî. Riyâzüş-Şuarâ. Nuruosmaniye Kütüphanesi. No: 3724. vr. 124.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 12.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Tan mıdur cân virse âşık sevdügi cânânına

Şimdi mi kıydı begüm âşık olanlar cânına

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul. 74.

Beyt

Yetişmiş sebzeler cânâ izârun bûstânında

Velî bî-vakt irişdürdün ki dirlerdi bahâr olmaz

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul. 74.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Doğum YeriGörüntüle
3İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİTÂBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Doğum YılıGörüntüle
6İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİTÂBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Ölüm YılıGörüntüle
9İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİTÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİTÂBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Celal Nuri İlerid. 15 Ağustos 1882 - ö. 2 Kasım 1938Madde AdıGörüntüle
15İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle