KIZLIK AHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yatağanoğlu Alimcan’ın Dedemin Cöngünden adlı eserinden Kızlık Ahmed’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Kızlık Ahmed'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Alimcan, âşığın Kızlık Ahmed mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın vefat tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Yatağanoğlu Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Benim Pirim Hacı Bektaş Velidir

Pirimin Piri merdan Ali’dir

Seyit Ali sırrı sultan kuludur

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

 

Mümin olup lokmasını yer isen

On iki imam nesli kimdir der isen

Sana derim anlayasın er isen

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

 

Mümin olan lokmasını yer idi

Her kelamı rumuz ile der idi

Şöyle belki bir kimsesiz er idi

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

 

Arslan gibi apıl apıl yürüyen

Kepengini yanı sıra sürüyen

Kendi özün Hakk sırrına bürüyen

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

 

Seyyid Abdal Sultan’ımdan uyanan

Pirimizin eşiğine dayanan

Baştan başa yeşil nura boyanan

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

 

Kızlık Ahmed der rivayet eyledim

Üç yüz altmış er ziyaret eyledim

Başı budur hem hikâyet eyledim

Mürsel Baba oğlu Balım Sultan’dır

Yatağanoğlu Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 278.