KÜÇÜK ALİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Küçük Ali’nin varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserindeki Küçük Ali mahlaslı bir şiirden tespit edilebilmektedir. Elçin, Küçük Ali’nin adını 17. asır âşıkları içerisinde zikreder (Elçin 1998: 150). Âşık Ömer’in Şairnâmesi’nde Küçük Ali’nin adı geçmektedir: “Benli Ali’n, Küçük Ali’n, Kul Ali’n/Dirler miydi her şaire ne halin/ Bilmez misin ya Pîr Sultan Abdal’ın/ Durgut illerinde var mı mekânı” (35.dörtlük) (Elçin 1997: 315). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkî

Bülbül ne yatarsın bahar irişdi

Çıgrışub ötmenün zamanı geldi

Lale sünbül al irenkle karışmış

Aluban kokmanun günleri geldi

 

Alabilsem şol yavrıyı peşime

Sorsam görsem engellerün kasdı ne

Mor menevşe yeşil cemen üztüne

Sarılıp yatmanun günleri geldi

 

Benim sevdicağım ağa yolludur

Ağ elleri deste deste güllüdür

Yüreğinde aşkı olan bellidür

Aşkına aşk katmanun zamanı geldi

 

Küçük Ali bunu söyler naz ile

Bağrımız deldi nokta söz ile

Kırmızı bade ile cura saz ile

Yiyüben icmenün zamanı geldi

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 150.