KUDSÎ, Müftîzâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1786/1200)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler çok sınırlıdır. Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Müftîzâde ailesinden olduğu için Müftîzâde Mehmed Kudsî Efendi olarak anıldı. 1200/1786 yılı sonlarında vefat etti.

Ali Emirî Efendi (Güner vd. 2003: 47)’ye göre şiirleri kötü olmayıp kendi hattıyla bazı kasideleri ve gazelleri bulunmaktadır.

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 47.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 826.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “Kudsî Mehmed Efendi (Müftîzâde)”. C. 5.İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). “Kudsî”. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Herkes isnâd eyler ef‘âlini gayra ketm içün

Bana mest olmuş diyen kendi ‘aceb ayık mıdır

(Güner, Galip ve  Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi. 47.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YeriGörüntüle
3Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
4SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YılıGörüntüle
6Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
7SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Ölüm YılıGörüntüle
9Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
10SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SAFVET, Mustafa Efendid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
14BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Madde AdıGörüntüle
15Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle