KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendi

(d. 1574 veya 1565/982 veya 972 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616/1031 Safer veya 1025 Rebiülevvel)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kudüs’te doğdu. Doğum tarihi Tuhfe-i Nâilî’de 982 / 1584 (Kurnaz ve Tatçı 2001: 826), Sicill-i Osmânî’de ise 972 / 1565 ( Aktan 1995: 66) olarak verilmiştir. Künyesi Seyyid Mehmed Kudsî Efendi b. Seyyid Ahmed Efendi b. Nişancı Merzifonî Mehmed Çelebi b. Ramazan Efendi şeklindedir. Müderris olduktan sonra Selanik, Mekke ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1028 Cemaziyelevvel / Nisan 1619 tarihinde İstanbul kadısı oldu. 1029 Ramazan / 1620 yılı Temmuz ayında azledildi. 1030 Şevval / 1621 Ağustos ayında Anadolu Kazaskeri oldu. 1031 Safer / 1621 Aralık ayında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî’de vefat tarihi 1025 Rebiülevvel / Mart-Nisan 1616 gösterilmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2001: 826). Edirnekapı haricinde Emir Buharî Tekyesi’nde medfundur. Fâzıl ve fâsih bir kişiydi.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Sebil Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Arabzâde, Mehmed Müttakî Efendid. ? - ö. 1584Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-45 - ö. 27 Ocak 1738Doğum YeriGörüntüle
3Devrim, İzzet Melihd. 6 Haziran 1887 - ö. 15 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
4SÛZÎ, Ahîzâde Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. Temmuz-Ağustos 1627Doğum YılıGörüntüle
5Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Doğum YılıGörüntüle
6HULVÎ, Şeyh Cemâleddîn Mahmûd Hulvî Efendid. 1574-75 - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
7AHMED, Muhaşşî Sinanzâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1620/1621Ölüm YılıGörüntüle
8ASAFÎ, Hızır Çavuşd. ? - ö. 1621Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
10SAMTÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1669MeslekGörüntüle
11RÜŞDÎ, Lambazâde Rüşdî Ali Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
13MUSTAFA, Mustafa Çelebid. ? - ö. 16. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÛSUF, Sinân Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜKMÎ, Hükmî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEZMÎ, Aziz Efendizâde Mehmed Abdülkerim Cezmî Efendid. ? - ö. Mart-Nisan 1693Madde AdıGörüntüle
17SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Madde AdıGörüntüle
18ÂRİFÎ, Mehmed Ârif, Ârif Mehmed Efendi, Hoca-zâde Ârifîd. 1596 - ö. 1622Madde AdıGörüntüle