KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendi

(d. 1574 veya 1565/982 veya 972 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616/1031 Safer veya 1025 Rebiülevvel)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kudüs’te doğdu. Doğum tarihi Tuhfe-i Nâilî’de 982 / 1584 (Kurnaz ve Tatçı 2001: 826), Sicill-i Osmânî’de ise 972 / 1565 ( Aktan 1995: 66) olarak verilmiştir. Künyesi Seyyid Mehmed Kudsî Efendi b. Seyyid Ahmed Efendi b. Nişancı Merzifonî Mehmed Çelebi b. Ramazan Efendi şeklindedir. Müderris olduktan sonra Selanik, Mekke ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1028 Cemaziyelevvel / Nisan 1619 tarihinde İstanbul kadısı oldu. 1029 Ramazan / 1620 yılı Temmuz ayında azledildi. 1030 Şevval / 1621 Ağustos ayında Anadolu Kazaskeri oldu. 1031 Safer / 1621 Aralık ayında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî’de vefat tarihi 1025 Rebiülevvel / Mart-Nisan 1616 gösterilmiştir (Kurnaz ve Tatçı 2001: 826). Edirnekapı haricinde Emir Buharî Tekyesi’nde medfundur. Fâzıl ve fâsih bir kişiydi.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Sebil Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Devrim, İzzet Melihd. 6 Haziran 1887 - ö. 15 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
2AYŞEd. 1868/1869 - ö. 30.06.1932Doğum YeriGörüntüle
3AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-45 - ö. 27 Ocak 1738Doğum YeriGörüntüle
4SÛZÎ, Ahîzâde Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. Temmuz-Ağustos 1627Doğum YılıGörüntüle
5Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Doğum YılıGörüntüle
6FENÂYÎ, Cennet Mehmed Efendid. 1574 - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
7RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTEREMd. ? - ö. 1621'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
10ABDURRAHMAN, Saçlı Emirzâde Abdurrahman Alemşah Efendid. ? - ö. 1579MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İshak Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YAHYÂ BEY, Dukaginzâded. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİHÂNÎ, Haydar Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. 1520Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRÎ, Mehmed Hayrullahd. 1860? - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17KEREM DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RIZÂYÎ/İSHÂK, İshâk b. Hasan-ı Tokadîd. ? - ö. 1689Madde AdıGörüntüle