KUL HASAN, Sefil Hasan, Hasan Dede

(d. ?/? - ö. 1736/1149)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

17. yüzyılın sonlarında yaşamış bir Bektaşi şairi olan Kul Hasan'a ait sınırlı bilgilere Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri isimli kitabından ulaşılmaktadır. Şairin doğum tarihi bilinmemekle birlikte Serezli olduğu söylenmektedir. Urfalı Halil İbrahim Dede-Baba'nın ölümü üzerine boşalan postnişinliğe atanarak Dede-Baba olmuştur. Şair genellikle Kırıkkale'nin Hasan Dede köyünde mezarı bulunan Karâmani Şeyh Hasan Fakih ile karıştırılmaktadır. Fakat Hasan Fakih Kul Hasan'dan çok önce yaşamış hatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferine katılmıştır. Balım Sultan'dan sonra sekizinci Pir Evi postinişini olan Kul Hasan 1736 tarihinde vefat etmiştir (Koca 1990: 270). Şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında ayrıntılı bilgiler tekke edebiyatı üzerine yapılacak yeni araştırmalar ile gün ışığına çıkarılabilir. 

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Muhammed Hayder-i Ali hakkında

Nefes

Biri ağ bir yeşil iki nur indi

Hünkâr Hacı Bektaş Veli hakkında

Kutb- idi cihâna heman bir geldi

Şah Hasan’a ağu verdi

Muâviye Mü'min olan Ehl-i Beyt'i tanıya

Kerbelâ’da İmam Hüseyn hani ya

Zâhir bâtın cümlesine bîr geldi

İmam Zeynel çile çekti zindanda

Şah Bâkır’a kiriş taktılar handa

Halil'i nâra attılar külhanda

 Nârı nûr eyleyüb gülzâra geldi

İmam Câ'fer Kâzım-ı Mûsâ Rızâ

Takî Nakî şefaat ide bize

Askerî Mehdî ol sâhib-i feyze

Evveli nur âhırı da sır geldi

Sefil Haşan Balım Sultan sadâsı

Âşıka verilen aşkın bâdesi

Hünkâr Hacı Bektaş Veli dedesi

 Ehl-i Beyt’i sevenlere yâr geldi

-----------------------------------------

Hayâli gönlümde yâdigâr kalan

 Hünkâr Hacı Bektaş Âli kendidir

 Darağacı üstünde namazın kılan

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Ali’nin işleri dâim sır ilen

Kisvetini kırmızıdan örünen

Nâr içinde Cebrail’e görünen

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Arslan olub yol üstünde oturan

Selman idi ana nerkis getiren

Kendi cenâzesin kendi götüren

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Mûsâ kahramanın dîne gönderen

Münkirin gözüne perde indiren

Doksan bin kûffârı dîne döndüren

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Yerlerin göklerin binâsın düzen

Ak üstünde kara yazılar yazan

Engûr şerbetini kırklara ezen

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Kul Hasan'ım var mı sözümde yalan

Münkirin gönlünü gümana salan

Doksan günlük yolu kuşlukta alan

Hünkâr Hacı Bektaş Ali kendidir

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 270-273.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂATÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
3VASFÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂATÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
6VASFÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂATÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
9VASFÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂATÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569MeslekGörüntüle
12VASFÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÂATÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASFÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂATÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZARÎFÎ, Şeyh Hasan Zarîfî Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
18VASFÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle