KUL İNTİZAR

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Kul İntizar’ın varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Kul İntizar'ın da 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Âşığın Kul İntizar mahlaslı bir nefesine yer veren Yatağanoğlu’ya göre âşık, Yatağanoğlu Tekkesi’nde yetişmiştir. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Gönül aç kitabın gel al eline

Şehrimize ne yazılmış anı görelim

Şehadet kelamın getir diline

Din serverine salavat verelim

 

Din serveri Hakk Muhammed Ali’dir

Yolunu güdenler bizden uludur

(…)

Derdimizın dermanını görelim

 

Tabib budur dertlere derman eylesin

Şah İmam Hasan umanlar boylasın

Şah İmam Hüseyin aynı erkan söylesin

 

Sıdk ilen din ilen kulak verelim

 

Dinden gelen imamların sasıdır

İmam Zeynel İmamların hasıdır

İkrarından dönen münkir asidir

İkrarı inkârın boynuna saralum

 

İkrarından dönen inkar kul olmaz

Coşkun akan çevrili bend gül olmaz

Şah Muhammed Bakır sırrı dil olmaz

Sizin ile hal evine girelim

 

Bunda (bizde) hal olalım hal ile

İmam Cafer bir yol kurmuş yol ile

(Herkese güler yüz) tatlı dil ile

(Gül) Nasihat bal teselli verelim

 

Vaktimiz budur müşkülün kandır

Musa’yı Kazım’a yönünü döndür

Menzilin gör, mü’min baş önder

Hakk’ın dergâhına doğru varalım

 

Hakk’ı İslâm dini yetmiş kiş üç oldu

İsmail’e inan kurban koç oldu

Önü sonu şu dünyadan göç oldu

Gelen gitti ya biz nice varalım

 

Kelepçede kol olunca durulmaz

Taki’yi Naki’yi seven yorulmaz

Teslim olmayınca Hakk’a erilmez

İkiliği özümüzden ayıralım

 

Tallahu Allah sever teslim kulları

Dalgalanmış gelen aşkın selleri

Hasan Asgarî’nin gonca gülleri

Firdevs bahçesinde ânı derelim

 

Kul İntizar’ım aşığım güle

Muhammedi mehdi zuhura gele

Düşmüşlerimizi kaldıra ala

Ana tecelli edep yüzler sürelim (2 mar 96)

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 187-188.