KUL VAHAP, Abdulvahap Salt

(d. 1934 / ö. 04.09.2014)
âşık, memur
(Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Abdulvahap Salt 1934 yılında Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Salt’ın babası yörenin ileri gelenlerinden Hacı Bayram Efendi, annesi Zühal Hanım'dır. Hacı Bayram Efendi'nin evi zamanında önemli bir kültürel toplanma alanı olduğundan Abdulvahap’ın yetişmesinde bu evin büyük etkisi vardır. Abdulvahap, ilkokul yıllarında aile dostlarından Cumali Kalkan Efendi’den Kuran dersleri almış, daha sonra yörenin büyük âlimlerinden meşhur Ağınlı Ahmet Üzel’in meclislerine katılarak bilgisini, görgüsünü geliştirmiştir. Bu dönemde yoğun bir okuma alışkanlığı da kazanan Abdulvahap, kısa zaman sonra şiirler yazmaya başlamıştır (Kavruk vd. 2006: 590). Abdulvahap Salt 1953 yılında Battalgazi’de köy kâtipliğine tayin edilmiş, 1955’te askere gitmiş ve 1957 yılında telsiz muhabere çavuşu olarak terhis olmuştur. Terhisten sonra, Malatya merkez Badıllı Camii müezzinliğine, iki yıl sonra da Battalgazi’deki Meydanbaşı Camii imamlığına tayin olmuştur. Bu tayinlerden bir süre sonra yine Battalgazi merkez Karahan Camii imamlığına atanmış ve uzun süre burada görev yaptıktan sonra 1983 yılında emekli olmuştur. Şair, 4 Eylül 2014 tarihinde Battalgazi’de vefat etmiştir.

Genellikle şiirleriyle tanınan Abdulvahap Salt, hemen her konuda manzumeler kaleme almış, çok yazan yazdıklarını da ezberinde tutma özelliğine sahip kalem şuarasındandır. Şair, mesleği gereği dinî ve tasavvufî konular başta olmak üzere sosyal hayatın hemen her alanında, günlük hayatı ilgilendiren her hususta şiirler kaleme almıştır. Onun şiirlerinde tabiatın her inceliğini, güzelliğini, aşkın her safhasını lirik bir üslupla görmek mümkündür. Şiirlerinde baştan beri Kul Vahap mahlasını kullanan şair hikmetli sözler, veciz ifadeler ve tarih manzumeleri yazmayı da ihmal etmemiştir (Kavruk 1999). Malatya’nın pek çok binasında, camiinde Kul Vahap’ın tarih manzumeleri bulunmaktadır.

Kul Vahap, şiirlerinde her zaman hece veznini kullanmış, genellikle biçim olarak dörtlük kullansa da yer yer beyit birimiyle mesnevî, gazel, kıta vb. nazım şekillerini denemiştir. Muhteva olarak da ilahî, tevhid, münacaat, na’t, methiye vb. türleri yetkin bir şekilde kullandığı görülmektedir. Bu durum onun hem klasik Türk şiirinin hem de yüzyıllara dayanan Türk halk şiirinin ve estetik yapısının birikimlerinden de faydalandığını göstermektedir. Hece vezniyle mevlit yazan ender şairlerdendir olan Kul Vahap ulusal ve yerel günlük gazetelerde güncel olaylara değişik yönlerden bakarak derinlikli makaleler, fıkralar yazıp edebî, fikrî ve estetik bakış açısını düz yazıyla da ortaya koymuştur (Kavruk 1999: 3).

Şair nesirlerini manzumelerle süslemeyi bir yöntem hâline getirmiş, her köşe yazısını, makalesini mutlaka şiirlerle süslemiştir. Köşe yazıları dışında pek çok düzyazı eserleri, manzum-mensur karışık çalışmaları, salt manzum kitapları ve pek çok şiiri olmasına rağmen bunların çok azı yayımlanabilmiştir. 

Kaynakça

Kavruk, Hasan (1999). Kul Vahap, Binbir Vecize. Malatya: İnönü Üniversitesi Basımevi.

Kavruk, Hasan (2004). Efendim, Mevlid, Kul Vahap. Malatya: Medipres Yayıncılık.

Kavruk, Hasan, Metin Özer (2006). Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. HASAN KAVRUK
Yayın Tarihi: 02.07.2019
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muzaffer Sarıgüld. 15 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Kıyatd. 13 Eylül 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EKBERÎ, Ali Ekber Gülbaşd. 07.08.1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdullah Satoğlud. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988Doğum YılıGörüntüle
6GAZİ/KUL GAZİ, Abdulgazi Kurtd. 1934 - ö. 03.12.2008Doğum YılıGörüntüle
7Abdullah Satoğlud. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988Ölüm YılıGörüntüle
9GAZİ/KUL GAZİ, Abdulgazi Kurtd. 1934 - ö. 03.12.2008Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Satoğlud. 15 Mayıs 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988MeslekGörüntüle
12GAZİ/KUL GAZİ, Abdulgazi Kurtd. 1934 - ö. 03.12.2008MeslekGörüntüle
13Abdullah Satoğlud. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAZİ/KUL GAZİ, Abdulgazi Kurtd. 1934 - ö. 03.12.2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdullah Satoğlud. 15 Mayıs 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Akşit Göktürkd. 27 Aralık 1934 - ö. 26 Şubat 1988Madde AdıGörüntüle
18GAZİ/KUL GAZİ, Abdulgazi Kurtd. 1934 - ö. 03.12.2008Madde AdıGörüntüle