Kulu, Fahri

Konyalı Fahri, Hocadede
(d. 1879 / ö. 26 Temmuz 1950)
Medrese hocalığı
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya’nın Taşkent ilçesinin Pirlerkondu köyünde doğdu. Asıl adı Fahreddin olup babası ilmiyeden Mehmed Efendi’dir. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeder. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra Konya’da Sivaslı Ali Kemâlî Efendi’nin ders alır (Koçkuzu, 1995/12:97). Konya’nın Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Bahâeddin Efendi’ye intisap eder. Hocası Ali Kemâlî Efendi’nin iznini alarak Bahâeddin Efendi’nin de hocalık yaptığı Bekir Sâmi Paşa Medresesi’ne geçer. Burada Zeynelâbidîn ve Ziyâ Efendi gibi hocalardan ders alır (Arabacı,1998:541). Islâh-ı Medâris’te Arapça, fıkıh ve akâid dersleri okutan Fahri Efendi bu kurumun kapanmasından sonra kısa bir süre imam-hatiplik yapar, bunun dışında resmi bir görev almaz (Çoban, 2007:18). Uzun süren bir hastalıktan sonra 26 Temmuz 1950'de vefat eder, Bahâeddin Efendi’nin Konya Hacı Abdülfettah Çavuş Mezarlığı’ndaki kabrinin ön tarafına defnedilir (Koçkuzu, 1995/12:98).

Fahri Efendi, aldığı eğitimle Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumcayı bilen medrese hocası, alim bir kişidir. İlmî eserlerinden başka bir divan teşkil edecek kadar dinî muhtevalı şiirinin de bulunduğunu yakınları ifade etmektedir (Koçkuzu, 1995/12:98). Ancak şiirleri basılmamıştır. Fahri Efendi'nin yazdığı eserlerden sadece Âmentü Numûnesi veya İlmihâl-i İ‘tikādî adıyla âmentü şerhi mahiyetinde bir eseri Konya'da 1969'da yaymlanmıştır (Koçkuzu, 1995/12:98). Bu eserlerinin dışındaki Zeytü’l-misbâh fî ʿakaʾidi evlâdi’l-Islâh, Kırk Salât Kırk Selam, Esmâi Hünsâ, Sadâ-yı Hak Nidâ-yı Hakîkat, Bârgâh-ı Ahâdiyyete, Münâcât-ı Erbaîniyyete adlı eserleri ve bazı şiirleri ise yayımlanmamış olup özel kütüphanesinde bulunmaktadır. Ayrıca Ziyâ Efendi’nin El-Kasîdetü’d-dâliyye'sini ve Sadettin Konevî'nin Vasiyyetname'sini Türkçeye tercüme etmiştir (Koçkuzu, 1995/12:98).

Kaynakça

Arabacı, Caner (1998), Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900-1924), KTO Yayınları, Konya.

Çoban, Ali (2007), 19. Yüzyıl Osmanlı Şeyhlerinden Bozkırlı Muhammed Bahâeddin Efendi ve "Îkâzu’n-Nâimîn" Adlı Eserindeki Tasavvuf Anlayışı (Basılmamış YL. Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Koçkuzu, Ali Osman (1995), "Fahri Efendi" TDVİA, C. 12, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul.

Koçkuzu, Ali Osman (2001) Vefatının Ellinci Yılında Konyalı Fahri Efendi Hoca, Tasavvuf, Ankara, 5/1.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KENAN BOZKURT
Yayın Tarihi: 14.05.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Âmentü Numûnesi veya İlmihâl-i İ‘tikādî? / Konya1969Diğer
Kırk Salât Kırk Selam- / --Diğer
Esmâ-i Hünsâ- / --Diğer
Sadâ-yı Hak Nidâ-yı Hakîkat- / --Diğer
Bâr Gâh-ı Ahâdiyyet- / --Diğer
Zeytü’l-misbâh fî ʿakaʾidi evlâdi’l-Islâh- / --Diğer
Münâcât-ı Erbaîniyyete- / --Diğer
Vasiyyetname- / --Çeviri
el-Kasîdetü’d-dâliyye- / --Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1(SİLLELİ) İBRAHİM/ İBRAHİM AĞA, İbrahim Berberoğlud. H. 1306/M. 1890 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KARAGÖZ, Ali Karagözd. 1953 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3HEYRAN AĞAMALIYEVAd. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Duranoğlu, Raşitd. 1879 - ö. 12 Aralık 1963Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Yakıcıd. 1879 - ö. 26.01.1950Doğum YılıGörüntüle
6Neyzen Tevfikd. 24 Mart 1879 - ö. 28 Ocak 1953Doğum YılıGörüntüle
7Necip Türkçüd. 1872 - ö. 22 Şubat 1950Ölüm YılıGörüntüle
8Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. 1950?Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mehmed Râşid Beyd. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
11MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94MeslekGörüntüle
12HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20MeslekGörüntüle
13Konuk, Ahmet Avnid. 1868 (h. 1287) - ö. 14 Mart 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRÎ, Ahmed Fahrî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Erdinç, Fahrid. 1917 - ö. 11 Kasım 1986Madde AdıGörüntüle
18Mehmed Fahri Paşad. 1860 - ö. 1932Madde AdıGörüntüle