Kürkçüzâde Osman Remzi

Remzî, Rehâvî (Ruhâvî ?)
(d. 1875 (?) / ö. 1924 (?))
Şair
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Günümüzde “Kürkçüoğulları” olarak tanınan bir aileye mensup olarak 1875 yılında (Alpay 1986: 181; Abamor 2015: 5) ya da 1879’da (Saraç 2013: 13) Urfa’da dünyaya gelmiştir. Aile büyüklerinden Halil Koca kürk ticareti ile uğraşmaya başlayınca aile Kürkçü lakabı ile tanınmış, evlatları Kürkçü-zâde olarak anılmış ve Cumhuriyet döneminde soyadı kanunuyla “Kürkçüoğlu” soyadını almışlardır (Kurtoğlu 2014: 19). Şair, dönemine göre orta derecede bir öğrenim görmüş, sahip olduğu arazilerinin geliri ve çiftçilikle geçimini sağlamış, kısa bir dönem Urfa’da belediye başkanlığı görevini de yürütmüştür (Saraç 2013: 13-18; Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası: e.t. 15.09.2018). “Remzî” yanında “Rehâvî” mahlasını da kullandığı (Abamor 2015: 5) ifade edilse de Rehâvî olarak nakledilen bu mahlasın Ruhâvî olma ihtimali daha kuvvetlidir. Sarışın, zayıf bünyeli, nazik, mütevazı, hayırsever bir kişi (Alpay 1986: 181) olduğu kaydedilen şair, 1924 ya da 1925’te Urfa’da verem hastalığı sebebiyle vefat etmiştir (Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 18; ).

Tezkirelerde ve edebiyat tarihlerinde adına rastlanılmayan Kürkçü-zâde Osman Remzi, Türk edebiyatının yenileşme döneminde Urfa’da klâsik Türk şiiri geleneğini devam ettiren şairlerdendir. Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası’nı takip etmiş ve onun şiirlerini tahmîs ederek mektupla dergiye göndermiştir (Tanç 2017: 237).

Şairin Mevlid-i Nebevî, Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ adlı mesnevîleri ile vefatlar ve çeşitli yapılar için tarih düşürdüğü kitabeleri (Alpay 1986: 181-182; Karakaş 2012: 126; Saraç 2013: 24-25), Kerbelâ hadisesi hakkında cönk şeklinde günümüze ulaşmış bir mersiyesi, halk şairlerinin şiirlerine yazmış olduğu tahmîslerden oluşan bir şiir defteri bulunmaktadır. Yusuf u Züleyha mesnevisi ile daha pek çok eseri ise vefatından sonra hurda kâğıt olarak satılmıştır (Abamor 2015: 6-7).

Kaynakça

Abamor, Semra Nur (2015). 20. Yüzyıldan Bir Dîvan Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi. İstanbul: Erkam Yayın San. ve Ticaret.

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. ed. Adil Saraç. İstanbul: Dal Yayıncılık.

Erdoğan Çeltik, Seher (2007). Ali Emirî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi

Karakaş, Mahmut (2012). Şanlıurfa Mezar Taşları. Konya: Şurkav Yayınları.

Kurtoğlu, Mehmet (2014). “Çağdaş Bir Nâbî Meçhul Bir Urfalı Şair Kemâl Edîb Kürkçüoğlu”. Tasavvuf Tarihi Ders Notları. Kemâl Edîb Kürkçüoğlu. haz. Yusuf Turan Günaydın. İstanbul: Büyüyenay Yayınları. s. 15-81.

Saraç, Mehmet Adil. (2013). Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ. Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği Yayınları.

Tanç, Nilüfer (2017). “Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri”. Söylem Filoloji Dergisi. S. 2(2). s. 232-249.

________ (2018). "Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. C. 17. S. 66. s. 482-492

Şanlıurfa Belediyesi İnternet Sayfası (e.t. 15.09.2018). http://www.sanliurfa.bel.tr/personellist/20/eski-baskanlarimiz

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLÜFER TANÇ
Yayın Tarihi: 24.10.2018
Güncelleme Tarihi: 21.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kürkçüzâde Osman Remzi Sergüzeşt-i Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ (haz. Mehmet Adil Saraç)Şanlıurfa Valiliği yayınları / Şanlıurfa2013Mesnevi
20. Yüzyıldan Bir Dîvân Edebiyatı Esintisi Mevlid-i Nebevî Kürkçüzâde Osman Remzi (haz. Semra Nur Abamor)Erkam Yayın San. / İstanbul2015Mesnevi

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Doğum YeriGörüntüle
2Ükkaş Ülgend. 1933 - ö. 14 Mart 2008Doğum YeriGörüntüle
3HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
4HİCRÎ, Ahmed Hicrî, Tosyalıd. 1875 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI BEY/KARAZLI HAKKI, İsmail Hakkı Tercand. 1872/1875/1878? - ö. 20.03.1948Doğum YılıGörüntüle
7HAZRET, Muhammedin Ziyauddind. 1855/1858? - ö. 1924Ölüm YılıGörüntüle
8Ziya Gökalpd. 23 Mart 1876 - ö. 25 Ekim 1924Ölüm YılıGörüntüle
9MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Ölüm YılıGörüntüle
10İbrahim Tezölmezd. 14 Nisan 1960 - ö. -MeslekGörüntüle
11Burhan Sadık Yalçınd. 1912 - ö. 1996MeslekGörüntüle
12İdris Atmacad. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bekir Sıtkı Ocakd. 1885 - ö. 11 Ocak 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tevfik Fikretd. 24 Aralık 1867 - ö. 19 Ağustos 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMÂN, Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎ-ZÂDE REMZÎ, İsmaild. 1641-42 - ö. 01 Mayıs 1703Madde AdıGörüntüle
18REMZÎ, Remzî Baba, Tebrizlid. ? - ö. 1889Madde AdıGörüntüle