LAFZÎ, İbrahîm

(d. ?/? - ö. 1086/1675-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahîm’dir. Aydonat’ta doğdu. İstanbul’a gelip öğrenimini tamamlayan şair, tekrar Rumeli’ye dönerek buradaki bazı kazalarda kadılık yaptı. 1086/1675-76 tarihinde öldü.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Vekâyi’u’l-Fudalâ. C.1. İstanbul: Çağrı Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Sarkıtdı ser-i zülfini çâh-ı zekanından

Zindâna salar bend olanı her şikeninden

Sad-Hızr u Mesîhâ ana varın eder ifnâ

Bilmem ne kodı sânî-i kudret deheninden

Ebkâr-ı me’ânî tolaşır anı meges-vâr

Sükker mi kodı Lafzî o şîrîn sühanından

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay. 528)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
2NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697Doğum YeriGörüntüle
3ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
4NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697Doğum YılıGörüntüle
5ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
6NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697Ölüm YılıGörüntüle
7ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
8NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697MeslekGörüntüle
9ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle
12NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1697Madde AdıGörüntüle