LÂMÎ PAŞA

(d. 1816?/1231? - ö. 1896/1313)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Sicillerden anlaşıldığına göre Antep’in Çukur Mahallesi‘nden Elhac Hoca Mustafa oğlu Ali Efendi’nin oğludur (Güzelbey 1961: 46). Abdî Bey adında bir de kardeşi vardı. Büyük devlet dairelerinde hizmet etmiş, kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerinde bulunmuş ve mîrimîrân rütbesini almıştır. Emekli olduk­tan sonra iki defa seyahate çıkmış; Hindistan, Çin, Avrupa, Asya ve Afrika’yı görmüştür (Akbayar 1996: 899). 25 Cemaziyelevvel 1314/1 Kasım 1896 tarihinde İstanbul Beyoğlunda bir otelde vefat etmiştir (Dağlıoğlu 1939: 64). Şâkir Sabri, Lâmî Paşa'nın 80 yaşlarında vefat ettiğini söylemektedir. Yine aynı yazar Lâmî Paşa’nın ölüm tarihini Antep Lisesi eski edebiyat öğretmenlerinden Faruk Bey adındaki birisinin verdiği malumata dayanarak 1324/1906 olarak vermektedir (Yener 1934: 120). Mezarının yeri belli değildir.

Gezdiği yerler hakkında bir hatırat ve seyahatname yazdığı söylense de bu eserler günümüzde mevcut değildir.

Bir rivayete göre, kendisi ölümden çok korkarmış. Tabut veya teneşir görürüm korkusuyla camilerin önünden geçmezmiş. Bilgili ve tavırları garip bir kimse imiş.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Lami Paşa ve Hakkında Yeni Bilgiler”. Gaziantep Kültür Dergisi (4): 46-47.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sûziş izhâr eylemekden ol büt-i gaddâre ne

Ey gönül sabredelim hükm-i kazâdır çâre ne

Çâk çâk-i hâr-ı hicrân olmadım dursun hele

Zahm-ı zehr-âlûd-ı çeşm ü gamze-i hûn-hâre ne

Dilde yok sabr u sükûn elde inân u ihtiyâr

Pây-mâl-i esb-süvârım sen gibi âzâre ne

Şem‘a-pâş-ı meclis-i gayr olmadım dersen hele

Zahm-ı dendân ile cânâ gerdeninde yâre ne

Bülbüle yetmez mi efkâr-ı hazân-ı tünd-bâd

Lâmiyâ bilmem bu gülşende cefâya çâre ne

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKTAŞ BABAd. 1833 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
17RAHMÎ, Gülahmed-zâded. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle