LÂMÎ PAŞA

(d. 1231?/1816? - ö. 1313/1896)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Sicillerden anlaşıldığına göre Antep’in Çukur Mahallesi‘nden Elhac Hoca Mustafa oğlu Ali Efendi’nin oğludur (Güzelbey 1961: 46). Abdî Bey adında bir de kardeşi vardı. Büyük devlet dairelerinde hizmet etmiş, kaymakamlık ve mutasarrıflık görevlerinde bulunmuş ve mîrimîrân rütbesini almıştır. Emekli olduk­tan sonra iki defa seyahate çıkmış; Hindistan, Çin, Avrupa, Asya ve Afrika’yı görmüştür (Akbayar 1996: 899). 25 Cemaziyelevvel 1314/1 Kasım 1896 tarihinde İstanbul Beyoğlunda bir otelde vefat etmiştir (Dağlıoğlu 1939: 64). Şâkir Sabri, Lâmî Paşa'nın 80 yaşlarında vefat ettiğini söylemektedir. Yine aynı yazar Lâmî Paşa’nın ölüm tarihini Antep Lisesi eski edebiyat öğretmenlerinden Faruk Bey adındaki birisinin verdiği malumata dayanarak 1324/1906 olarak vermektedir (Yener 1934: 120). Mezarının yeri belli değildir.

Gezdiği yerler hakkında bir hatırat ve seyahatname yazdığı söylense de bu eserler günümüzde mevcut değildir.

Bir rivayete göre, kendisi ölümden çok korkarmış. Tabut veya teneşir görürüm korkusuyla camilerin önünden geçmezmiş. Bilgili ve tavırları garip bir kimse imiş.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Lami Paşa ve Hakkında Yeni Bilgiler”. Gaziantep Kültür Dergisi (4): 46-47.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sûziş izhâr eylemekden ol büt-i gaddâre ne

Ey gönül sabredelim hükm-i kazâdır çâre ne

Çâk çâk-i hâr-ı hicrân olmadım dursun hele

Zahm-ı zehr-âlûd-ı çeşm ü gamze-i hûn-hâre ne

Dilde yok sabr u sükûn elde inân u ihtiyâr

Pây-mâl-i esb-süvârım sen gibi âzâre ne

Şem‘a-pâş-ı meclis-i gayr olmadım dersen hele

Zahm-ı dendân ile cânâ gerdeninde yâre ne

Bülbüle yetmez mi efkâr-ı hazân-ı tünd-bâd

Lâmiyâ bilmem bu gülşende cefâya çâre ne

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
2AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
3TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Doğum YeriGörüntüle
4HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
5AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Doğum YılıGörüntüle
7HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
8AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
9TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Ölüm YılıGörüntüle
10HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916MeslekGörüntüle
11AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837MeslekGörüntüle
12TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?MeslekGörüntüle
13HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
17AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
18TÂHİRd. 1720 - ö. 1770?Madde AdıGörüntüle