LÂYIH, Hâfız Mehmed

(d. ?/? - ö. 1748/1162)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kırımlı olan şairin asıl adı Mehmed’dir. Kırımî Mehmed sanıyla meşhur oldu. İstanbul’a gelerek öğrenim gördü ve Sadrazam Elmas Paşa’ya imamlık görevinde bulundu. Ağakapılı İsmail Efendi’den hüsn-i hattın selis ve nesih çeşitlerini meşk etti. Öğrenimini tamamladıktan sonra hariç medreselerinden birine müderris olarak atandı. Buradan Süleymaniye Medresesi müderrisliğine kadar yükseldi. Daha sonra sırasıyla İzmir, Edirne, Mekke, Medine ve İstanbul kadılıklarında bulundu. 1157/1744 yılında Anadolu kazaskeri oldu. Ancak 1158/1745 yılında bu görevden azledildi. 1162/1748 yılında İstanbul’da vefat etti. Topkapı dışına defnedilen şairin ölüm tarihi Râmiz Tezkiresi ve Sicill-i Osmânî’de 1159/1746 olarak geçer.

Kaynaklarda Lâyih’in Dîvân’ı olduğu bildirilmiş ancak şiirlerine örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yayını.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Doğum YeriGörüntüle
2HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Doğum YeriGörüntüle
3BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Doğum YılıGörüntüle
5HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Doğum YılıGörüntüle
6BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Ölüm YılıGörüntüle
9BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752MeslekGörüntüle
11HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?MeslekGörüntüle
12BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Madde AdıGörüntüle
17HÂLÎMÎ, Halim Geray Sultand. 1772 - ö. 1823?/1824?Madde AdıGörüntüle
18BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle