LÂZİMÎ /PERVANE, Lâzimî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1561/969)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Asıl adı Derviş Bey-zâde olup, Ramazanoğlu Piri Paşa'nın kethüdası Derviş Bey'in oğludur. Edirne'den İstanbul'a geldi. Edebî mahfillerde kendini kabul ettirmeye çalıştı. 969/1561 yılında vefat etti (Solmaz :2005: 505, Kurnaz 2001:2/873). İlk mahlâsı Pervane iken değiştirip Lâzimî yaptı. Farsça derslerine devam etti. Biraz Arapça bilirdi. Ahdî 969/ 1561 yılında padişahın

Dostlar mihmân idindüm dün gice cânâneyi / Şem' ile cem eyleyüp bir araya pervâneyi

matlaına nazire olarak

Can revân itdüm görünce ârız-ı cânâneyi / Vâsıl-ı şem'-i cihân-sûz eyledüm pervâneyi

matlaını yazdığını kaydeder. Ahdî'ye göre bu şiiri söylediğinin ertesi günü vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Kesretinden bir iki hem-dem ile dünyânun

Seyr-i deşt-i adem it âlemi var tenhânun

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 505.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Doğum YeriGörüntüle
2Esmahan Aykold. 12 Mart 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Doğum YeriGörüntüle
4DERÛNÎd. ? - ö. 1561-62Ölüm YılıGörüntüle
5BAYRAM HANd. 1504 - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
6KUDSİ, Arapzaded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatÖlüm YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Fodla Kâtibizâde Mehmed Sa'îd Beyd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
8TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
9SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877MeslekGörüntüle
10HİCÂBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSREVÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SEYFÎ, Seyfullah Seyfî Efendid. ? - ö. I. Ahmed dönemi (1603-17) başlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NAZÎRÎd. ? - ö. 1674-75Madde AdıGörüntüle
14CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Madde AdıGörüntüle
15FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle