LÂZİMÎ /PERVANE, Lâzimî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1561/969)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de doğdu. Asıl adı Derviş Bey-zâde olup, Ramazanoğlu Piri Paşa'nın kethüdası Derviş Bey'in oğludur. Edirne'den İstanbul'a geldi. Edebî mahfillerde kendini kabul ettirmeye çalıştı. 969/1561 yılında vefat etti (Solmaz :2005: 505, Kurnaz 2001:2/873). İlk mahlâsı Pervane iken değiştirip Lâzimî yaptı. Farsça derslerine devam etti. Biraz Arapça bilirdi. Ahdî 969/ 1561 yılında padişahın

Dostlar mihmân idindüm dün gice cânâneyi / Şem' ile cem eyleyüp bir araya pervâneyi

matlaına nazire olarak

Can revân itdüm görünce ârız-ı cânâneyi / Vâsıl-ı şem'-i cihân-sûz eyledüm pervâneyi

matlaını yazdığını kaydeder. Ahdî'ye göre bu şiiri söylediğinin ertesi günü vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nâil Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Kesretinden bir iki hem-dem ile dünyânun

Seyr-i deşt-i adem it âlemi var tenhânun

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 505.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
3VÂLİHÎ, Kurdzâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4HUSREV, Husrev Çelebid. 1481 - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
5KIDÎRÎ, Yusufd. ? - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
6SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
7SEZÂYÎ, Yahyâ Sezâyî Efendid. 1816 - ö. 1877MeslekGörüntüle
8BESÎM, Ömer Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
10MEHMED, Dülger-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEMSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂMÎ/DERVİŞ, Taluyzâde Derviş Şâmî Efendid. ? - ö. 1606-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SERSEM ALİ BABA, Dedebabad. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
14RIFKÎ, Abdullah Rıfkî Efendid. ? - ö. Ekim-Kasım 1684Madde AdıGörüntüle
15KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendid. 1574 veya 1565 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616Madde AdıGörüntüle