LEBÎB, Abdullah Paşazâde Sâdık Efendi

(d. 1747-48/1160 - ö. 1812-13/1227)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Beylerbeyi Salnalı Abdullah Paşa’nın oğludur. 1160/1747-48 yılında İstanbul’da doğdu. Mektubî-i Defterî hulefasından olup defterdar kisedarlığı, cizye muhasebeciliği, metrûk baş muhasebe hâceliği, Anadolu muhasebeciliği görevlerinde bulundu. Anadolu muhasebeciliği görevinde iken 1227/1812-13 tarihinde hastalanarak İstanbul'da öldü. Kadıköy Ayrılıkçeşme'de medfundur. Kaynaklara göre, şiirlerini içine alan bir mecmuası  vardır.

 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 359-60.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 878

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sûziş-i hadd-i yâr var dilde

Lâle-i nev-bahâr var dilde

Kubbe-i çarhı sûznâk eyler

Gülşen-i pür-şerâr var dilde

Çeşm-i akl-ı basîte perde olur

Bir mürekkeb gınâ var dilde

Aks-i çîn çîn-i dilber ile

Turfa bir inkisâr var dilde

Seng-i ta'n-ı hûdu hîçe sayar

Kûhveş bir karâr var dilde

Kalb erbâb-ı vasla visâl olur

Bir hafî reh-güzâr var dilde

Süllem-i terke irtikâya

Lebîb şevk-i bî-ihtiyâr var dilde

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 360.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643Doğum YeriGörüntüle
3Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643Doğum YılıGörüntüle
6Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643Ölüm YılıGörüntüle
9Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643MeslekGörüntüle
12Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Say, Ahmetd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEVCÎ, Defterdar Mehmed Paşad. ? - ö. 1643Madde AdıGörüntüle
18Levi, Mariod. 25 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle