LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendi

(d. 1160/1747-48 - ö. 1227/1812-13)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Beylerbeyi Salnalı Abdullah Paşa’nın oğludur. 1160/1747-48 yılında İstanbul’da doğdu. Mektubî-i Defterî hulefasından olup defterdar kisedarlığı, cizye muhasebeciliği, metrûk baş muhasebe hâceliği, Anadolu muhasebeciliği görevlerinde bulundu. Anadolu muhasebeciliği görevinde iken 1227/1812-13 tarihinde hastalanarak İstanbul'da öldü. Kadıköy Ayrılıkçeşme'de medfundur. Kaynaklara göre, şiirlerini içine alan bir mecmuası  vardır.

 

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 359-60.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 878

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sûziş-i hadd-i yâr var dilde

Lâle-i nev-bahâr var dilde

 

Kubbe-i çarhı sûznâk eyler

Gülşen-i pür-şerâr var dilde

 

Çeşm-i akl-ı basîte perde olur

Bir mürekkeb gınâ var dilde

 

Aks-i çîn çîn-i dilber ile

Turfa bir inkisâr var dilde

 

Seng-i ta'n-ı hûdu hîçe sayar

Kûhveş bir karâr var dilde

 

Kalb erbâb-ı vasla visâl olur

Bir hafî reh-güzâr var dilde

 

Süllem-i terke irtikâya

Lebîb şevk-i bî-ihtiyâr var dilde

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 360.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563Doğum YeriGörüntüle
2Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Doğum YeriGörüntüle
3FAZLÎd. ? - ö. 1564Doğum YeriGörüntüle
4MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563Doğum YılıGörüntüle
5Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Doğum YılıGörüntüle
6FAZLÎd. ? - ö. 1564Doğum YılıGörüntüle
7MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563Ölüm YılıGörüntüle
8Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Ölüm YılıGörüntüle
9FAZLÎd. ? - ö. 1564Ölüm YılıGörüntüle
10MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563MeslekGörüntüle
11Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978MeslekGörüntüle
12FAZLÎd. ? - ö. 1564MeslekGörüntüle
13MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAZLÎd. ? - ö. 1564Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MERDÜMÎ, Galata Emini Ali Çelebi-zâde Abdüsselâm Merdümî Efendid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
17Ferih Egemend. 1917 - ö. 13 Ekim 1978Madde AdıGörüntüle
18FAZLÎd. ? - ö. 1564Madde AdıGörüntüle