LEBÎB, Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendi

(d. ?/? - ö. 1126/1714-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Ahmed olan şair, Sofya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şeyh Seyyid Ahmed Lebîb Efendi olarak tanındı. Celvetî Tarikatı dervişi iken Mısır’a gitti. Orada Nesib Dede’ye bağlandı. Nesib Dede ve Hasib Dede ile birlikte Mısır civarındaki beldeleri dolaştı. Nesib Dede’nin Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi olması üzerine onunla birlikte İstanbul’a döndü. 1126/1714-15 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Esrar Dede (Genç 2000: 468)’de Farsça bir beyti ile bir kıtası yer almaktadır.

Kaynakça

Açık, Nilgün (2006). “Lebib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 162.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 467-468.

Hafızoğlu, Tahir (hzl.) (2010). Ali Enver Bey Mevlevî Şâirler (Sema’hâne-i Edeb). İstanbul: İnsan Yayınları. 290.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 263.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 876.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Lebib Ahmed (Şeyh)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 76.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Bişnev âşık çonîn gûyed kudûm u nây-ı mâ* 

Ez-felek bâlâterest în kubbe-i mînâ-yı mâ

Ân zemân ez hâsıl-ı dunyâ ferâgat yâftîm

Şod meâl u mâhasal dergâh-ı Mevlânâ-yı mâ

* Mısranın vezni kusurludur.

**Ey âşık dinle ne söylüyor bizim kudüm ve neyimiz

Felekten yücedir bizim bu billûr kubbemiz

O zaman dünya kazancından el çektik

Dönüş yeri ve kazanç, bizim Mevlânâ’nın dergâhı oldu

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 468.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
7FETHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10FETHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661MeslekGörüntüle
12ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862MeslekGörüntüle
13FETHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FETHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NAZÎRÎ, Hazînedâr-zâde, Ahmed Nazîrî Efendid. ? - ö. Nisan 1661Madde AdıGörüntüle
18ŞÂDÎ BABA/BABA ŞÂDÎ-İ SOFYAVÎd. 1772 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle