LİKÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Bezzâzistân’da sahaflık yapan şairin hayatı hakkında biyografik kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Sehî (1325: 99), Likâyî’nin öksürük rahatsızlığına tutulduğundan ve zayıflığından söz etmekte, bilgili ve olgun biri olduğuna değinmekte, çoğu vaktini şair kâtip Şevkî ile geçirdiğini de eklemektedir. Şairin bir eser kaleme alıp almadığı ise bilinmemektedir. Tespit edildiği kadarıyla Eğridirli Hâcı Kemâl’in Câmi’u’n-Nezâ’ir’inde 3, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 4 ve Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 4 şiiri vardır. Latîfî (1314: 304), "hâlince şair" dediği Likâyî’nin, şiirlerinin irfan sahipleri katında pek makbul sayılmadığını belirtmektedir. 

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 81a, 328b, 402a.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 24.07.2013].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 331a, 332b, 412a, 616a.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Likâyî” İstanbul: Dergâh Yay. 94.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.10.2013
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâl-i Hindû kim o hadd-i dil-rübâ üstindedür

Nokta-i müşkîn durur kim Ve’d-duhâ üstindedür

 

Hatt-ı müşkînün ruhun üstinde ey hurşîd-had

San harîm-i Ka’be’dür hat istivâ üstindedür

 

İki derbândur der-i dârü’ş-şifâda dûstum

İki nergis kim o la’l-i cân-fezâ üstindedür

 

Cûybâr-ı eşk-i çeşmümde hayâl-i gabgabun

Bir mu’allak sîbdür gûyâ ki mâ üstindedür

 

Kâkülün fikri Likâyî’nün dilinden gitmedi

Dûd lâ-büd âteşün ey dil-rübâ üstindedür

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 24.07.2013]. 728.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
3Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YeriGörüntüle
4Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Doğum YılıGörüntüle
6Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Doğum YılıGörüntüle
7Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839MeslekGörüntüle
12Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955MeslekGörüntüle
13Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemal Tahir Demird. 13 Mart 1910 - ö. 21 Nisan 1973Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
18Muhiddin Raif Yengind. 1880 - ö. 30 Aralık 1955Madde AdıGörüntüle