LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Dede

(d. ?/? - ö. 1716-17/1129)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mevlevi şairlerden olup Galata Mevlevîhanesinde yetişti. Arzî Dede ve Gavsî Dede'nin talebesi oldu. Nâyî Osman Dede zamanına kadar yaşadı. Yaşlı iken 1129/1716-17'de vefat etti. Mezarı da dergâhın bahçesindedir. Eldeki önemli kaynak Esrar Dede Tezkiresi'dir. Esrar Dede, Lisânî'nin elinde bulunan mecmuasından seçtiği üç beyti örnek olarak verir. (Genç 2000:467)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semahane-i Edeb. İstanbul: Naşiri: Rifat

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Ebyât

Seyreyle durma ey gönül âsâr-ı rahmeti

Bak nev-bahâr-ı hatdaki reng-i letâfeti

Gör nûr-ı sebz-i hattı beyâz-ı cemâlde

Yâd eyle Hayderiyyeti bil Ahmediyyeti

Dervîş-i Mevlevî gibi şâh-ı şükûfe-hîz

Şemsî urındı başa külâh-ı irâdeti

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 467)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YeriGörüntüle
2Vecihid. 1869 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
3HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Doğum YılıGörüntüle
5Vecihid. 1869 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
7ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Ölüm YılıGörüntüle
8Vecihid. 1869 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
9HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
10ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Vecihid. 1869 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÜLFETÎ, Mehmed Çelebi Ülfetî Efendid. ? - ö. 1645-46Madde AdıGörüntüle
14Vecihid. 1869 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
15HİLÂLÎ, Takyeci (Takye-dûz, Takkeci)d. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle