LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Dede

(d. ?/? - ö. 1129/1716-17)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mevlevi şairlerden olup Galata Mevlevîhanesinde yetişti. Arzî Dede ve Gavsî Dede'nin talebesi oldu. Nâyî Osman Dede zamanına kadar yaşadı. Yaşlı iken 1129/1716-17'de vefat etti. Mezarı da dergâhın bahçesindedir. Esrar Dede, tezkiresinde Lisânî'nin elinde bulunan mecmuasından seçtiği üç beyti örnek olarak verir. (Genç 2000:467)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semahane-i Edeb. İstanbul: Naşiri: Rifat

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ebyât

Seyreyle durma ey gönül âsâr-ı rahmeti

Bak nev-bahâr-ı hatdaki reng-i letâfeti

 

Gör nûr-ı sebz-i hattı beyâz-ı cemâlde

Yâd eyle Hayderiyyeti bil Ahmediyyeti

 

Dervîş-i Mevlevî gibi şâh-ı şükûfe-hîz

Şemsî urındı başa külâh-ı irâdeti

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 467)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Doğum YeriGörüntüle
3Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Doğum YılıGörüntüle
6Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Ölüm YılıGörüntüle
9Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Halit Üzeld. 1900 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SABRÎ, Sabrî Abdurrahman Çelebi, Arap-zâded. ? - ö. 1590Madde AdıGörüntüle
15Nazan Ekincid. 17 Ocak 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle