LİSÂNÎ, İsâ-zâde Mustafa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Mustafa’dır. İsa-zâde Mustafa Lisânî (Tuman 2001: 881) sanıyla meşhur oldu. Durmuş-zâde Ahmed Efendi’den talik hattını meşk etti (Müstakîm-zâde 1928: 746). Öğrenimini tamamladıktan sonra kadı oldu. Bir müddet Rumeli kazaskerliğinde şeriat ve kısmet kâtipliği yaptı. (İnce 2005: 602). Nerede ve ne zaman öldüğüne dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Kaynaklarda, Lisânî’ye ait herhangi bir eserin varlığından bahsedilmez. Eğlence ve sohbet meclislerinin aranan kişisi olan Lisânî, diline geleni söylemekten çekinmeyen bir mizaca sahip bir şair olarak tanınmıştır.Bu sebeple Sâlim,   şairin şiirlerinin ağza alınmayacak kadar basit olduğunu ve sanat değeri taşımadığını ifade eder (İnce 2005: 602) . 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Beyit

Ey Lisânî turralarla halk-ı ‘âlem çaldılar

Şâh-ı hüsnüñ ordu-yı hüsnünde tavlum-bâzlar

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 602.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Doğum YeriGörüntüle
2Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Doğum YeriGörüntüle
3BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746Doğum YeriGörüntüle
4ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
5Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Doğum YılıGörüntüle
6BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746Doğum YılıGörüntüle
7ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Ölüm YılıGörüntüle
8Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Ölüm YılıGörüntüle
9BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746Ölüm YılıGörüntüle
10ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927MeslekGörüntüle
11Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003MeslekGörüntüle
12BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746MeslekGörüntüle
13ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ELİF EFENDİ, Mehmedd. 1850 - ö. 1927Madde AdıGörüntüle
17Güvenç, Elmand. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Madde AdıGörüntüle
18BÂHİR, Arabzâde Abdurrahman Efendid. 1688-1689 - ö. 26 Temmuz 1746Madde AdıGörüntüle