LİSÂNÎ/NAHÎF, İsâ-zâde Mustafa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Mustafa’dır. İsa-zâde Mustafa Lisânî (Tuman 2001: 881) sanıyla meşhur oldu. Durmuş-zâde Ahmed Efendi’den talik hattını meşk etti (Müstakîm-zâde 1928: 746). Öğrenimini tamamladıktan sonra kadı oldu. Bir müddet Rumeli kazaskerliğinde şeriat ve kısmet kâtipliği yaptı. (İnce 2005: 602). Nerede ve ne zaman öldüğüne dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Kaynaklarda, Lisânî’ye ait herhangi bir eserin varlığından bahsedilmez. Eğlence ve sohbet meclislerinin aranan kişisi olan Lisânî, diline geleni söylemekten çekinmeyen bir mizaca sahip bir şair olarak tanınmıştır. Bu sebeple Sâlim, şairin şiirlerinin ağza alınmayacak kadar basit olduğunu ve sanat değeri taşımadığını ifade eder (İnce 2005: 602) . 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyit

Ey Lisânî turralarla halk-ı ‘âlem çaldılar

Şâh-ı hüsnüñ ordu-yı hüsnünde tavlum-bâzlar

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 602.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
2Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Doğum YeriGörüntüle
4REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YılıGörüntüle
5Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Doğum YılıGörüntüle
7REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Ölüm YılıGörüntüle
8Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Ölüm YılıGörüntüle
10REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97MeslekGörüntüle
11Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972MeslekGörüntüle
13REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle
17Nurettin İğcid. 07 Ağustos 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Enver Behnan Şapolyod. 25 Şubat 1900 - ö. 1 Haziran 1972Madde AdıGörüntüle