Lostar, Hasan Basri

\"Basri Lostar\"
(d. 1890 / ö. 25 Ekim 1946)
Konsolos, başkonsolos, büyükelçi, yazar,
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mutasarrıflardan ve Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne mezunlarından Emin Raşit Bey’in oğludur. Eğitim hayatına Selanik'te başlayarak önce Selanik Askeri Rüştiyesi’ni ardından Selanik Fevziye İdadisi’ni bitiren yazar, Temmuz 1912’de Mekteb-i Mülkiye’den mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalışmış, konsolosluk ve kançılarlık (elçilik ve konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli) yapmıştır. 1917 yılında İstanbul’da İtibar-ı Milli Bankası'na geçen Hasan Basri, bu bankanın Batum ve sonra Ankara müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Dışişleri Bakanlığına geri dönmüştür. 1924’te Kudüs, 1926’da Bordeaux konsolosu; 1929’da Newyork, 1936’da ise İskenderiye başkonsolosu olarak görev yapmıştır. 1945’te Brüksel ve Lüksemburg Büyükelçiliğine atanan yazar, bu görevinde iken 25 Ekim 1946 tarihinde Brüksel’de vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir. (Çankaya 1968-1969: 1494-1495)

Hasan Basri’nin ulaşabildiğimiz yayımlanmış tek eseri, Kırıntılar (1919) başlıklı “edebi aforizmalar” niteliğindeki mensur eseridir. Bunun yanı sıra dönemin bazı dergilerinde yazarın “Basri Lostar” imzalı birtakım yazılarına rastlamaktayız. Şair Nedim Mecmuası’nda “Aşk Halkası” ve “Kâbus” isimli hikâyeleri ve Oscar Wilde’ın hayatı, şahsiyeti ve edebi kişiliği hakkında kaleme aldığı seri yazıları ile Tahsin Nahit’in ölümü hakkında yazmış olduğu bir yazısı yayımlanmıştır. (Otluoğlu 1998: 29-30) Ayrıca Dergâh ile Yarın isimli dergilerin yazar kadrosunda bulunan Hasan Basri, Hindistan’a ilişkin gezi-hatıra türünde birtakım yazılar da kaleme almıştır. (Karadışoğulları 1995: 42-43; Meikel 2014: 103-104)

Kaynakça

Çankaya, Mücellidoğlu Ali (1968-1969). Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler IV. Cilt. Ankara: Mars Matbaası

Karadışoğulları, Ekrem (1995). Dergâh Mecmuası İnceleme-Fihrist-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi

Otluoğlu, Çoşkun (1998). Şair Nedim Mecmuası İnceleme-Fihrist-Metin. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi

Meikel, Salma (2014). Yarın Mecmuasının Tafsilli Fihristi (1-10 Sayılar). Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TANER TUNÇ
Yayın Tarihi: 15.11.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
KırıntılarAhmet İhsan ve Şürekâsı / İstanbul1919Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PÂKÎd. ? - ö. 1644Doğum YeriGörüntüle
2Asım Haliloğlud. 1923 - ö. 27 Ekim 1980Doğum YeriGörüntüle
3RİF'AT, Mîr-i Alem-zâde, İskeçelid. ? - ö. 1835Doğum YeriGörüntüle
4RAHİME HATUNd. 1890 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5NECMİYE BACId. 1890 (?) - ö. 1946\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
6İKRAM, Mehmet Ali İkramd. 1890 - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
7Işıtman, İshak Refetd. 1891 - ö. 17 Ekim 1946Ölüm YılıGörüntüle
8TUFAN GÜVELd. 1923 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
9HAVVA BACId. 1906? - ö. 1946\\\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Eşref Bağrımd. 1954 - ö. 06 Nisan 2012MeslekGörüntüle
11Yazıcı, Vedatd. 23 Nisan 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Erkök, Şiird. 09 Temmuz 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Yazman, M. Şevkid. 1896 - ö. 1974Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adıvar,Halide Edipd. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Tevfik Nevzatd. 1864 - ö. Mayıs 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUL MUHİBBİ/GÜL MUHİBBİ, Hasan Güld. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASAN GAFFARîd. 1935 - ö. 01.08.1994Madde AdıGörüntüle
18COŞARÎ, Hasan Güldikend. 1923 - ö. 06.03.1992Madde AdıGörüntüle