LÜBBÎ, Seyyid Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1752/1166)
divan şairi ve yazar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olup Bursalı’dır. Hayatı ve eserleri hakkındaki tek kaynak, Bursalı Mehmed Tahir’in Osmanlı Müellifleri’dir. Mehmed Lübbî veya Muhammed Lübbî isimleriyle de zikredilir. Tahir’in aktardığına göre Lübbî, bilgisi geniş, "fuzalâdan" bir zatdır (Tatcı 2000: 12). Diyarbakırlı olan Lübbî, 1166/1752-53 yılında vefat etti.

Dînî tercüme ve telifleri vardır. Lübbî'nin, Lebbü’l-Tefâsir fî Mağfiret-i Esbâb’en-Nüzûl, İrade-i Cüz’iyye Risalesi, Şifâ-yı Şerîf, Meşârık-ı Şerîf ve Tercemetü’l-Mustatrif adlı tercümeleri ve risaleleri vardır. bunlardan Tercemetü’l-Mustatrif, I. Mahmud zamanında Beşir Ağa’nın yardımıyla tercüme edilmiştir. Eserleri matbu olan şairin, Terceme-i Şifâ fî Şemâ'ili Sâhibi'l-İstifa ve Şerhu'l-Eşkali's-Seb'a ve'l-Hurufi's-seb'a adlı eserlerinin birer nüshası Nûr-ı Osmaniyye Kütüphanesinde mevcuttur.

Kaynakça

Tatcı, Mustafa (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tâhir Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmed Remzî Akyürek Miftâhu’l-Kütüb ve Esâmi-i Müellifin Fihristi. Ankara: Bizim Büro Yayınevi Dağıtım.12.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. İRFAN POLAT
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
3MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
6MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
9MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884MeslekGörüntüle
12MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
13DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendid. 1814 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KÂMÎ, Şa'ban Kâmî Efendid. 1805 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle
18MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle