LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Bey

(d. ?/? - ö. 1261/1845)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hâfız Halîl Lütfî Bey’dir. Tırnova’da doğdu. 1255/1839-40 yılında İstanbul’a geldi. Beş yıl kaldıktan sonra tekrar Tırnova’ya döndü. Sa’diyye tarikatı mensubu olan Lütfî 1261/1845 yılında vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43: 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül tîğ-ı nigâhından o yârin feryâd

Cânımı etdi helâk cism-i nizârım berbâd

 

Nigeh-i pür-fiteni şûr u şer ü arbede-hîz

Tîr-i müjgânına şâyeste ne etsem isnâd

 

Aldı ceyş-i sitemi tâ ki harîm-i cânı

Kalmadı kişver-i gönlümde hiç âsûde-bilâd

 

Mülket-i cândan eser kalmadı gönlüm evini

Yıkamazsın adı şâyestedir olsun Bağdâd

 

Nice âsâyiş olur Lutfî'ye her ân böyle

Edesin ey meh-i tâbendeciğim cevr ü inâd

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 360.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Yusuf Avnî Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
4EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Yusuf Avnî Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
7EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Yusuf Avnî Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
10EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Yusuf Avnî Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMRÎ, Murâd Emrî Efendi, Tırnavalıd. 1851 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
14RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Yusuf Avnî Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle