LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1888/1306)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Selanik'te doğdu. Asıl adı Lütfî Sâlih Efendi'dir. Şeyh Sâlih Efendi Selânikî sanıyla tanındı. Halvetiyye tarikatının Sinâniye şubesi şeyhlerindendir. Pazar Tekkesi diye adlandırılan Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Hat konusunda da mahir idi. Selanik'te 1306/1888 yılında vefat etti ve postnişini bulunduğu Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı bahçesindeki türbeye defnedildi.

İki eseri bilinmektedir:

1. Dîvân: Mürettep olan bu Dîvân Şeyh Ali Örfî Efendi tarafından şerhedildi.

2. Gülşen-i Kerâmât: Mensur bir eserdir. Şeyh Ahmed Zühdî Efendi'nin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl idüp âlâyiş-i dünyâya gel itme heves

Murg-ı cân pervâz idüp bir gün kalır tenhâ nefes

 

Kârbân-ı âlem-i fânî konup göçmekdedir

Tut kulağın dinle ne feryâd ider yâ hû ceres

 

Aldanup virme gönül nakş-ı nigâr u zînete

Dildeki hubb-ı sivâyı tîg-ı aşkın ile kes

 

Gûşe-i vahdetde uzlet ile tecrîd eyleyüp

Ülfeti kes sende hergiz olmaya bîm-i ases

 

İtme zâyi' elde fursat var iken vaktin sakın

Lutfiyâ vuslat dilersen Hakk'ı zikr it her nefes

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜMNÎ, Mehmed Yümnî Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YeriGörüntüle
2M.Akil Koyuncud. 1886 - ö. 8 Mart 1977Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
4SİRÂCÎ, Osmân Sirâceddînd. ? - ö. 1888\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
5ALİ NASİBİ BABAd. 1804 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
6HULÛSÎ/MENFÎ/YESÂRÎ, Hüseyin Hulûsî Efendid. ? - ö. 1888 ds.Ölüm YılıGörüntüle
7HAYRANÎ, Muhammedd. ? - ö. 1856MeslekGörüntüle
8FEVZÎd. ? - ö. 1747MeslekGörüntüle
9ÂŞIK PAŞA, ÂŞIKd. 1271-72 - ö. 3 Kasım 1332MeslekGörüntüle
10ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BEHCET, Behcet Mehmed Efendid. ? - ö. 1852Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EMÂNÎ, Muhammed Begd. 1538 - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
14MUHARREM, Muharrem Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15RİF\'ATÎ, Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1013/1604-05Madde AdıGörüntüle