LÜTFÎ, Lütfî Sâlih Efendi, Selanikli

(d. ?/? - ö. 1306/1888)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Selanik'te doğdu. Asıl adı Lütfî Sâlih Efendi'dir. Şeyh Sâlih Efendi Selânikî sanıyla tanındı. Halvetiyye tarikatının Sinâniye şubesi şeyhlerindendir. Pazar Tekkesi diye adlandırılan Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Hat konusunda da mahir idi. Selanik'te 1306/1888 yılında vefat etti ve postnişini bulunduğu Şeyh Ahmed Zühdî Dergâhı bahçesindeki türbeye defnedildi.

İki eseri bilinmektedir:

1. Dîvân: Mürettep olan bu Dîvân Şeyh Ali Örfî Efendi tarafından şerhedildi.

2. Gülşen-i Kerâmât: Mensur bir eserdir. Şeyh Ahmed Zühdî Efendi'nin menkıbelerini ihtiva etmektedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl idüp âlâyiş-i dünyâya gel itme heves

Murg-ı cân pervâz idüp bir gün kalır tenhâ nefes

 

Kârbân-ı âlem-i fânî konup göçmekdedir

Tut kulağın dinle ne feryâd ider yâ hû ceres

 

Aldanup virme gönül nakş-ı nigâr u zînete

Dildeki hubb-ı sivâyı tîg-ı aşkın ile kes

 

Gûşe-i vahdetde uzlet ile tecrîd eyleyüp

Ülfeti kes sende hergiz olmaya bîm-i ases

 

İtme zâyi' elde fursat var iken vaktin sakın

Lutfiyâ vuslat dilersen Hakk'ı zikr it her nefes

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 408.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1M.Akil Koyuncud. 1886 - ö. 8 Mart 1977Doğum YeriGörüntüle
2TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YeriGörüntüle
3AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Doğum YeriGörüntüle
4MUHAMMED KURBANOĞLUd. 1825 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
5ALİ URFÎ EFENDİd. ? - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
6KEMÂLEDDÎN/HİLMÎ, Mahmûd Kemâleddînd. 1863 - ö. 1888Ölüm YılıGörüntüle
7AMÎKÎ, Şeyh Amîkîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8ENÎS, Bandırmalı-zâde Şeyh Seyyid Enîs Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9LÂGARÎ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. Temmuz Ağustos 1682MeslekGörüntüle
10ALİ HAYDAR BEY, Mihalıçlıd. 1836 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CÂMİ'Îd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEHÎM, İbrâhîm Fehîm Beyd. 1813 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LÜTFÎ, Hâfız Halîl Lütfî Beyd. ? - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
14LA'LÎd. ? - ö. 1566 civarıMadde AdıGörüntüle
15HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle