LÜTFİ, Nevşehirli

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

19. yüzyılın ilk yarısında Nevşehir, Göreme’de doğduğu tahmin edilmektedir. Ailesi, şiirlerinde belirttiğine göre Göreme kasabasından Mercanzadelerdendir. İlk eğitimini kendi köyünde medrese eğitimini Kayseri’de tamamlamıştır. Medrese eğitiminde tasavvuf terbiyesiyle yetişen Lütfî, köyüne dönmüş önce Kadiri sonra Nakşibendi tarikatlarına mensup olmuştur. Doğduğu köyde vefat etmiştir.

Ehlibeyt ve Hacı Bektaşî Velî’ye hayranlığını şiirlerinde dile getirmektedir. Aruz ve hece ölçüsüyle şiirler yazdığı bilinmektedir. Aynı köyde yaşayanlar; Lütfî’nin bir divanı olduğunu belirtmekteyseler de henüz bulunamamıştır. Rasim Deniz’in makalesine göre, ‘Al Götür ve Dirler Bize’ adlı iki gazeli, ‘Ya Habib’ adlı mersiyesi, ‘Ya Hacı Bektaşî Velî’ adlı on üç dörtlük şiiri ve ‘Sabredelim kardeş elden ne gelir’ redifli koşması vardır (TDEA 1986: 105; Deniz 1981: 41).

Kaynakça

Deniz, Rasim (1981). “Nevşehirli Halk Şairi Lütfi”, Erciyes. Ocak. 3 (30-31): 41.

"Lütfi Nevşehirli" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/ Terimler. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 105.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ATİYE NAZLI
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ey Hudâ müşkil işim âsân idersen al götür
Hem devasız derdime derman idersen al götür

Iyd-ı ekberdir gelen şâhım Arafat dağında
Teslim oldum koç gibi kurbân idersen al götür

Hazret-i Şah-ı şehid Kerbelâ’nın aşkına
Tiğ-ı ağdâya beni kalkân idersen al götür

Bülbül-âsâ zâri ağlarım Yakub gibi
Gel bu mazun gönlümü handân idersen al götür

Küşe-i gamda nişin oldu bu Lütfî âşıkı
Bâri bir gice hane mihmân idersen al götür

Deniz, Rasim (1981). “Nevşehirli Halk Şairi Lütfi”. Erciyes. Ocak. 3 (30-31): 41.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Doğum YeriGörüntüle
2Taner, Mehmetd. 04 Aralık 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Doğum YeriGörüntüle
4ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Doğum YılıGörüntüle
5Taner, Mehmetd. 04 Aralık 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Doğum YılıGörüntüle
7ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Ölüm YılıGörüntüle
8Taner, Mehmetd. 04 Aralık 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Taner, Mehmetd. 04 Aralık 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Madde AdıGörüntüle
14Taner, Mehmetd. 04 Aralık 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Madde AdıGörüntüle