LUTFÎ, Ömer Lutfî Efendi, Adanalı

(d. 1818/1233 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1233/1818 yılı ortalarında Adana'da doğdu. Asıl adı Ömer Lutfî Efendi'dir. Mûsâ Bâlî-zâde sanıyla tanındı. Adana'nın ileri gelenlerindendi. Sonra İstanbul'a geldi. Kaynaklar İstanbul'a ne için geldiği ve hangi görevlerde bulunduğu konularında bilgi vermez. İstanbul'da vefat etmiş olan Lutfî'nin vefat tarihi bilinmemekle beraber Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarında hayatta olduğu bilinmektedir.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir lebi mül âşıka dildâr dirsen işte sen

Hayret almış gönlini nâ-çâr dirsen işte ben

Ham-be-ham zülfi siyâh âlemde çeşmi fitne-ger

Var mıdır böyle perî mekkâr dirsen işte sen

Nâr-ı hasret sînesin sûz u kebâb itmiş hele

Kimdir ol dil-haste vü bîmâr dirsen işte ben

Cevr idüp üftâdesin dürlü cefâya ugradan

Bî-mürüvvet dil-rübâ her bâr dirsen işte sen

Zâr u zârî gûşe-i tenhâda âh eyler müdâm

İki çeşmi eşk ile hûn-bâr dirsen işte ben

Nâz ile âgûş ider âheste gonca destesin

Rengi gül hem sînesi gülzâr dirsen işte sen

Tâ seher bin derd ile bülbül gibi feryâd ider

Hecre karşu subha dek dil-zâr dirsen işte ben

Sormaz aslâ hâtır-ı mecrûhı zâlim bir nefes

Kalbi taş yâ âhenî pür-kâr dirsen işte sen

Lutfî söyle tekye-i gamlarda fürkat câmesin

Var mı geymiş hırka-i efkâr dirsen işte ben

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 362.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMET İLBARSd. 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yiğenoğlu, Çetind. 20 Aralık 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6RÂGIB, Gaffârd. 1818 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9RÂGIB, Gaffârd. 1818 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
10KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂGIB, Gaffârd. 1818 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ABDULLAH RÂMİZ PAŞA, İstanbullud. 1818 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
15RÂGIB, Gaffârd. 1818 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle