RÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rûhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel ve bir kaside kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Rûhî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Rûhî-i Kayserî” ibaresinden Rûhî’nin Kayserili olduğu, “Li-Rûhî Kâzî-i Kayseriyye” ibaresinden de Kayseri kadılığında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 157b, 192a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Nebî Li-Rûhî-i Kayserî

Vücûduñ menşe’-i kevn ü mekândur yâ Resûla’llâh

Zuhûruñ mazhar-ı emn ü emândur yâ Resûla’llâh

 

Zemîn-i dergeh-i dârü’l-karâr-ı zât-ı zî-şânuñ

Medâr-ı dâ’irât-ı âsumândur yâ Resûla’llâh

 

Kudûmuñ eyledi ma‘mûre-i İslâmı âbâdân

Diyâr-ı küfre hod âfet-resândur yâ Resûla’llâh

 

 Seni tâb-ı meh ü mihr-i nazardan hıfza üstüñde

Sehâb-ı lutf-ı Bârî sâye-bândur yâ Resûla’llâh

 

Kabûl it ‘özr-i taksîr-i kemîne Rûhi-i zârı

Ki eyler hidmet-i na‘tuñ zamândur yâ Resûla’llâh

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 192a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmail Ispartad. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013Doğum YeriGörüntüle
3Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İsmail Ispartad. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013Doğum YılıGörüntüle
6Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İsmail Ispartad. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013Ölüm YılıGörüntüle
9Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İsmail Ispartad. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İsmail Ispartad. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Mustafa Miyasoğlud. 14 Ağustos 1946 - ö. 01 Ağustos 2013Madde AdıGörüntüle
15Yunus Bekir Yurdakuld. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle