RÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rûhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel ve bir kaside kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Rûhî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Rûhî-i Kayserî” ibaresinden Rûhî’nin Kayserili olduğu, “Li-Rûhî Kâzî-i Kayseriyye” ibaresinden de Kayseri kadılığında bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 157b, 192a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Nebî Li-Rûhî-i Kayserî

Vücûduñ menşe’-i kevn ü mekândur yâ Resûla’llâh

Zuhûruñ mazhar-ı emn ü emândur yâ Resûla’llâh

 

Zemîn-i dergeh-i dârü’l-karâr-ı zât-ı zî-şânuñ

Medâr-ı dâ’irât-ı âsumândur yâ Resûla’llâh

 

Kudûmuñ eyledi ma‘mûre-i İslâmı âbâdân

Diyâr-ı küfre hod âfet-resândur yâ Resûla’llâh

 

 Seni tâb-ı meh ü mihr-i nazardan hıfza üstüñde

Sehâb-ı lutf-ı Bârî sâye-bândur yâ Resûla’llâh

 

Kabûl it ‘özr-i taksîr-i kemîne Rûhi-i zârı

Ki eyler hidmet-i na‘tuñ zamândur yâ Resûla’llâh

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 192a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
2SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
3ÇATAK, Alid. 1924 - ö. 21.06.1996Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Doğum YılıGörüntüle
5SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
6ÇATAK, Alid. 1924 - ö. 21.06.1996Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
9ÇATAK, Alid. 1924 - ö. 21.06.1996Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÇATAK, Alid. 1924 - ö. 21.06.1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMÎ, Yahya Efendid. ? - ö. 1716Madde AdıGörüntüle
14SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
15ÇATAK, Alid. 1924 - ö. 21.06.1996Madde AdıGörüntüle