SÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sâmî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Sâmî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Sâmî-i Burusevî” ibaresinden Sâmî’nin Bursalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 152b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Sâmî-i Burusevî

Ne ki gül-bûse-çîn olmak ne mümkin la‘l-i nâbından

Olur gül-pûş-ı hayret sürhî-i reng hicâbından

 

Bu gülşenden nice erbâb-ı dil gül-çîn-i kâm olsun

Nümâyândur sirişk-i dîde-i bülbül gül-âbından

 

‘Acebdür halk olur ser-der hevâ-yı câdde-i nahvet

Sipihrüñ yeñse rûze devlet-i pâ-der rikâbından

 

Garîb-i hâksâruñ kadr-i ‘âlî oldıgın añla

Kıyâs it şebnemüñ hurşîde ferhâ incizâbından

 

Ser-i mû idemez dil vasf-ı sevdâ-yı ser-i zülfüñ

Sühan zencîr olur pây-ı beyâna pîç ü tâbından

 

İdüp bu şi‘ri ‘arz-ı hâk-i pây-ı hazret-i üstâd

Bu takrîb ile Sâmî kesb-i feyz ide cenâbından

 

O dânâ dil k’olur hurşîd ü meh pâ-mâl-i izmihlâl

Sipihr-i fazlınuñ kem-ter şu‘â-i âfitâbından

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 152b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
2HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
5HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
7SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendid. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle
14HASAN ÇELEBİ, Kınalı-zâded. 1546 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
15MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle