MÂHÎ, Mâhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1795-96/1210)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çankırı’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mâhî’dir. Mâhî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Memleketinde müderrislik yaparken 1210/1795-96 yılında vefat etti. Mezarı Çankırı’dadır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 906)’ye göre ulemadandır.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ahmet Talat, Çankırı şairlerini tanıttığı kitabında Mâhî’yi, Çankırı şairlerinin en kuvvetlilerinden biri olarak tanıtır. Heceye ilgi göstermeyen şair şiirlerini daima aruzla yazmıştır. Onay'a göre, şiirlerinde şuhane bir eda sezilmektedir (Onay 1930: 186). Fâtin Tezkiresi (Çifçi yty.: 367)’nde bir kıt‘ası, Vasfi Mahir Kocatürk tarafından kaydedilmiş bir koşması bulunmaktadır (1963: 230) bilinmektedir.

 


 

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 906.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.05.2014]. 367-368.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 903.

Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri 1. Çankırı.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4142.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mâhî Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 113. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ARAŞ.GÖR. GÖZDE TEKİN & DOÇ. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Korkudur vâ‘iz beni yarın kıyâmetdir deyü

Yârdan ayrıldım bu gün kopdu kıyâmet başıma

Öldügümden sonra bir devlet bilirdim Mâhiyâ

Yâr işigi taşını dikse alâmet başıma

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 27.05.2014]. 367).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
2MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
3SADIKd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6SADIKd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9SADIKd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911MeslekGörüntüle
11MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919MeslekGörüntüle
12SADIKd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SADIKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
17MECBÛR / VEFDÎd. 1856 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
18SADIKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle