MÂHİR, Mehmed Mâhir, Diyarbakırlı

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır'da doğan Mâhir'in doğum tarihi bilinmemektedir. On dokuzuncu yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Asıl adı Mehmed'dir, şiirlerinde Mâhir mahlasını kullandı. Diyarbakır'ın meşhur bilginlerinden Şa'bân Kâmî Efendi'den ilk tahsilini yaptı. Yazısının güzel olması nedeniyle Câmi-i Kebîr kapısında bir mektupçu dükkânı açtı. Sonra Diyarbakır Tahrîr Kitâbeti'nde ve daha sonra Mardin sancağı Tahrîr Başkitâbeti'nde görevlendirildi. Bir müddet sonra Diyarbakır'a dönerek tekrar Câmi-i Kebîr kapısındaki mektupçu ve arzuhalci dükkânını açtı ve hayatını bu şekilde devam ettirdi. Vefat tarihi ve vefat yeri bilinmemekle beraber Diyarbakır'da vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Hakkındaki tek kaynak olan Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid'de, "şiirleri latif ve tabiatı zarifdir" (Güner 2003: 51) şeklinde kısa bir bilgi verilerek bir gazelinden iki beyit örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

Güner, Galip - Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Bir Gazelinden:

Dil sarıldı bir gözü âhû belâlı dilbere

Cüst ü cûsundan telef oldum dirîgâ boş yere

Sûk-ı aşkında ne var sarf etme Mâhir kemterin

Nakd-i cânın sen gibi bir şûh-ı şîrîn esmere

Güner, Galip - Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi, Esâmî-i Şu'arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa. 51.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
2Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
3SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
5Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
8Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
9SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
12SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831MeslekGörüntüle
13ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
17Nigâhî, Nigâhî Çelebid. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
18SA'ÎD, Fethî-zâde Sa'dullâh Sa'îd Efendid. 1759 - ö. 1831Madde AdıGörüntüle