MAHREM DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

XIX.yüzyıl divan şairlerinden olup Edirne'de Muradiye Ma­hallesi'nde dünyaya geldi. Orada büyüdü, öğrenimini tamamladıktan sonra Mevlevi tarikatına intisab ederek derviş oldu ve seyahate çıktı. Yıllarca diyar diyar gezip dolaştı. Ömrünün sonlarına doğru İzmir'e giderek buraya yerleşti. Mahrem Dede, Sultân Abdülmecîd devri sonlarında İzmir'de vefat etti. Son derece güzel ney çalar, içli şiirler söylerdi (Peremeci 2011: 280-81).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.)  Fatin Davud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [erişim: 01.01.2014] 366-67.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şu 'le-dâr oldu felek şu'le-i dîdârımdan

Eylerem dehri çerâg âteş-i ruhsârımdan

Şevkime yanmaga mûm oldu serâser dünyâ

Âlemi rûşen ederse n'ola envârımdan

Öyle şem'em ki cihân şevkime aldı fetili

Yanmadan fark edemem nûrumu hiç nârımdan

Mescid-i aşkda kandîl-i tecellî-i zamân

Şu'le-yâb olmada şevk-âver-i etvârımdan

Mûmcu bir âfetin agzından alındı bu gazel

Mahremâ şu'le vere dillere güftârımdan

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Doğum YeriGörüntüle
2MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Doğum YılıGörüntüle
5MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Ölüm YılıGörüntüle
8MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GÜFTÎ, Alid. ? - ö. 1677Madde AdıGörüntüle
14MÛNİS DEDEd. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
15RÂMÎ, Keçi-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle