MAHREM DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

XIX. yüzyıl divan şairlerinden olup Edirne'de Muradiye Ma­hallesi'nde dünyaya geldi. Orada büyüdü, öğrenimini tamamladıktan sonra Mevlevi tarikatına intisab ederek derviş oldu ve seyahate çıktı. Yıllarca diyar diyar gezip dolaştı. Ömrünün sonlarına doğru İzmir'e giderek buraya yerleşti. Mahrem Dede, Sultân Abdülmecîd devri sonlarında İzmir'de vefat etti. Son derece güzel ney çalar, içli şiirler söylerdi (Peremeci 2011: 280-81).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.)  Fatin Davud, Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [erişim: 01.01.2014] 366-67.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şu 'le-dâr oldu felek şu'le-i dîdârımdan

Eylerem dehri çerâg âteş-i ruhsârımdan

Şevkime yanmaga mûm oldu serâser dünyâ

Âlemi rûşen ederse n'ola envârımdan

Öyle şem'em ki cihân şevkime aldı fetili

Yanmadan fark edemem nûrumu hiç nârımdan

Mescid-i aşkda kandîl-i tecellî-i zamân

Şu'le-yâb olmada şevk-âver-i etvârımdan

Mûmcu bir âfetin agzından alındı bu gazel

Mahremâ şu'le vere dillere güftârımdan

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 280-81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YeriGörüntüle
2MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YılıGörüntüle
5MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
7YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
10YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Madde AdıGörüntüle
14MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle