MAHREMOĞLU, Haydar

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Mahrem Oğlu Haydar'ın ismi Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı eserinde 18. yüzyılda yaşayan Bektaşi şairleri arasında geçmektedir. Asıl adı Haydar olan şair Mahrem Oğlu mahlasını kullanmıştır. Dimetoka’daki Seyyid Ali Sultan tekkesinin postnişini Mustafa Baba’dan el aldığı, Deliorman ve Makedonya’da elde sazı ile köy köy dolaştığı bilinmektedir (Koca 1990: 330-331). Tasavvufi tarzda şiirler yazan ve sade bir dil kullanan Mahrem Oğlu Haydar'ın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1955). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, On yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kütüphanesi ve Matbaası.

Öztelli, Cahit (1973). Bektaşi Gülleri Alevî-Bektaşî Şiirleri Antolojisi. İstanbul: Özgür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ey benim sevdiğim iki gözüm

Salın bizi imamlara gidelim

Cümlenizden budur nâz ü niyâzım

Salın bizi imamlara gidelim

 

Üstad eşiğinde rızâ alalım

Gönülden ayırman yola gidelim

O dergâha varup yüzler sürelim

Salın bizi imamlara gidelim

 

Evvel murâdım Muhammed Ali’ye

Erenler ulusu gerçek veliye

Otman Baba üstünden Kızıl Deli’ye

Salın bizi imamlara gidelim

 

Kızıl Deli imamların yolu ya

Oradan geçilür Gelibolu’ya

Pîrim Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye

Salın bizi imamlara gidelim

 

Destur aldım ben Mustafa Baba’dan

Emir geldi bana sırr-ı Hudâ’dan

Aşk göründü Mahrem Oğlu gedadan

Salın bizi imamlara gidelim

Koca, Turgut (1990). Bektaşî Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kütüphanesi ve Matbaası. 330-331.