MAHVÎ, Mahvî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1737-38/1150)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı da Mahvî’dir. Mahvî Çelebi olarak tanındı. Öğrenim gördükten sonra Halvetî tarikatına intisap etti. 1150/1737-38 yılında vefat etti.

Dîvân’ı vardır (Fâtin 1271: 368; Akbayar 1996: 929). Şemsettin Sami (1996: 4231)’ye göre Dîvânçe’si vardır. Nüshasına rastlanmadı. Fâtin (1271: 368)'de bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 929.

Cunbur, Müjgân (2006). “Mahvî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 204. 

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 368.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 273.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.928.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4231.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Mahvî Efendi (Hayrabolulu)”. İstanbul: Dergâh Yay. 120.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i nâlânımı inletdi seher nâlânın

Nedir ey bülbül-i şûrîde ne bu efgânın

Kızılın urdu yüzüne meye yek reng oldu

Ruh-ı gülgûn ile sâkî lebi ol cânânın

Getir ey bâd-ı sabâ bâga peyâmın o mehin

Şeb-i hecrini münevver edelim devrânın

Mey ü mahbûb ile gülşende hemân şâd olalım

Yeter oldu gamını çekmeyelim dünyânın

Meye meyl eylemesin Mahvî neye meyl etsin

Ki komaz zerre kadarca kederin insânın

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 368). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3İşlek, Nevind. 29 Kasım 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6İşlek, Nevind. 29 Kasım 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9İşlek, Nevind. 29 Kasım 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İşlek, Nevind. 29 Kasım 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
15İşlek, Nevind. 29 Kasım 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle