MAHVÎ, Tebrizli Hasan

(d. 1238/1822 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mahvî 1238/1822 yılında Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hasan'dır. Öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra İran'daki bazı bölgeleri gezip dolaşmış ve 1847 yılında İstanbul'a gelmiştir. İyi bir hattattı, talik yazıda ustaydı. Geçimini kitap istinsah etmekle sağlardı. Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mahvî Hasan Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 120.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilâ var mahfî-genc ol ko seni vîrâne sansınlar

Meseldir bu ki derler âkil ol dîvâne sansınlar

Mukîm-i mescid ol bâtında dâ'im Hakk'ı zikr eyle

Ne gam erbâb-ı zâhir menzilin mey-hâne sansınlar

Tevellâ vü teberrâ âleminden ictinâb eyle

Varıp sen âşinâ ol Hakk'a ko bîgâne sansınlar

Vücûdun derd-i aşk ile fenâ mülkünde mahv et kim

Bekâ esrârına vâkıf olan merdâne sansınlar

Var ashâb-ı kemâle Mahviyâ arz eyle eş'ârın

Garaz ehli kelâmın ko senin efsâne sansınlar

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Ağa Hüseyind. ? - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
2DEMİRCİ, Elekber Pâkzâd Heddadd. 1901 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMED FAKÎHd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YılıGörüntüle
7MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8SIRRÎ, Kırklarelilid. ? - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
11MUHİBBÎ, İmâm-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAİD BABAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂSIR, Seyyid Abdülbâkî Nâsır Dede Efendid. 1765 - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED RÜŞDÎ, Ketenci-zâded. 1834 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHYÎ, Seyyid Mustafa, İstanbullud. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂKÂMd. 1839 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
17DURSUNE BACI, Dursune Aksud. 1962-1963? - ö. 1995Madde AdıGörüntüle
18SÂLİK,Yahya Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle