MAHVÎ, Tebrizli Hasan

(d. 1238/1822 - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mahvî 1238/1822 yılında Tebriz'de doğdu. Asıl adı Hasan'dır. Öğrenimini memleketinde yaptıktan sonra İran'daki bazı bölgeleri gezip dolaşmış ve 1847 yılında İstanbul'a gelmiştir. İyi bir hattattı, talik yazıda ustaydı. Geçimini kitap istinsah etmekle sağlardı. Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Şemseddin Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mahvî Hasan Efendi". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 120.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dilâ var mahfî-genc ol ko seni vîrâne sansınlar

Meseldir bu ki derler âkil ol dîvâne sansınlar

Mukîm-i mescid ol bâtında dâ'im Hakk'ı zikr eyle

Ne gam erbâb-ı zâhir menzilin mey-hâne sansınlar

Tevellâ vü teberrâ âleminden ictinâb eyle

Varıp sen âşinâ ol Hakk'a ko bîgâne sansınlar

Vücûdun derd-i aşk ile fenâ mülkünde mahv et kim

Bekâ esrârına vâkıf olan merdâne sansınlar

Var ashâb-ı kemâle Mahviyâ arz eyle eş'ârın

Garaz ehli kelâmın ko senin efsâne sansınlar

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sâdıkî-i Kitâbdârd. 1532 - ö. 1613-1614Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Derviş Rahîmâd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HASTA KASIMd. 1702 - ö. 1778Doğum YeriGörüntüle
4SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TAHİRd. 1810 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8NÂMIK, Seb'a-zâde Ali Nâmık Efendid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10NAKŞÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?MeslekGörüntüle
12CEVRÎ, İbrâhîm Çelebid. 1595(?) - ö. 1654MeslekGörüntüle
13ŞEFKATÎ, Hâfız Edhem Şefkatî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHMÛD FU'ÂD, Menemenlid. 1869 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFÎ, Safiyyüddîn Mustafad. ? - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LE’ÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NOKSANÎ, Erzurumlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İLHAMÎ, Ali İlhamî Deded. ? - ö. 1890Madde AdıGörüntüle