MAHZÛNÎ MUHARREM BABA

(d. ?/? - ö. ?/1867/1869?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok az bilgi olan Bektaşi şairi, şiirlerinde Mahzûnî, Muharrem Mahzûnî mahlaslarını kullanmıştır: “Canın feda eyle çıkma rızadan/Muharrem Mahzunî pire dayandı.” 19. asırda yaşamıştır. S. N. Ergun'un, Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (I.1956) adlı eserinde iki nefesine yer verilmektedir. Ergun, onun Mora, Yenişehirli olduğunu, 1869 tarihinde vefat ettiği ve postnişini olduğu Dürbali Sultan Bektaşi Tekkesi’nde medfun bulunduğunu belirtilmektedir (TDEA 1986: 121; Ergun 1944: 294). Koca ise şairin ölüm tarihi hakkında şunları söyler: "Mahzûnî, Dürbali tekyesinde Hüseyin Baba’nın 1845’te ölümü ile posta oturmuş, 22 yıl meşihat ederek, 1867’de ölmüştür" (Koca 1990: 402).

Mahzûnî, hem Türkçe hem Arnavutça şiirler yazmıştır. Bunların birçoğu bestelenmiş ve özel bestesiyle okunmaktadır. İki Türkçe, bir Arnavutça nefesi burada yer almaktadır (Koca 1990: 402). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Mahzûnî, Muharrem Baba” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.  C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 121.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.01.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ey gönül sandın mı sen derviş oldun

Bu menzil uzaktır çıkma rızadan

Verdiğin ikrara sen dâra durdun

Hakka niyaz eyle çıkma rızadan

 

(Kul hüvallahü ehad) sen de okudun

Mürşid cemalinde hatim eyledin

Aynıcem sırrını ey gönül gördün

Kendini hâk eyle, çıkma rızadan

 

Muhammed, Ali; şeriat, tarikat

Can ile gönülden ver gel salavat

Hünkar Hacı Bektaş bahrı hakikat

Sırrını faşetme çıkma rızadan

 

Mahzunî bu sırrı bil esrarı Hak

Bu deryayı umman sen kendine bak

İmamı zamanın nutkunu bil hak

Canın feda eyle çıkma rızadan 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Kenan Matbaası. 295.

 

Nefes

Aşk ile uyandım aradım derman

Bu derde dermanım Pir Balım Sultan

Leylü nehar yandı ta bulam derman

Derdime dermanım Pir Balım Sultan

 

Tabibe varmayan cahildir nadan

Başına hazırdır kılıcı uryan

Tabib oldu bana ol Şahımerdan

Kurban tenim canım Pir Balım Sultan

 

Kalbim ruşen oldu nur ile doldu

Tenim uryan oldu hayatı buldu

Dü Cihan perdesi ondan ref oldu

Gönlümün ziyası Pir Balım Sultan


Muharrem Mahzunî pire dayandı

Çırağımız kırk budaktan uyandı

Kırklar meydanında gülbank çalındı

Hayır himmet verdi Pir Balım Sultan

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Kenan Matbaası. 295-296. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
5Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
8Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
14Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle