MÂLİKÎ, Abdülmelik

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abülmelik'tir. Kâdirî'nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldı. İstanbul'da müderris, Kahire'de kadı oldu. Daha sonra Anadolu'da Sandıklı'da kadılık görevinde bulundu. Bu kasabada görevindeyken vefat etti.

Şiirlerinde Mâlikî mahlasını kullandı.

Kaynakça

Sungurhan, Aysun (2009). Kınalızade Hasan Çelebi.Tezkiretü'ş-şuara.  [1.1.20015]. 241.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Yâri mest anlama bu resme tek ü tâzından

Tayanur hüsnüne şöyle turamaz nâzından

***

Didiler hat geldügin ruhsâr-ı cânân üstine

Gerd-i gam kondurdılar âyîne-i cân üstine

Söyledükde ol iki leb âşıkı eyler helâk

Ger sükût eylerse bir dem kan olur kan üstine

Rûy-ı ra'nan üzre tâze hattunı görmiş meger

Mûrlar çıkdı sanur dil verd-i handân üstine

***

Zahm-i hadeng-i yâ ile hûn oldı bu ciger

Bu denlü yâre pâdişehüm kande baş tutar

Geçmek gerek hadeng-i cefâsından ey gönül

Ol kaşı yayı kim ki cihânda sür geçer

Elden çıkardı cânı bu miskîn dili gören

Kullâb-ı zülf-i dilber elinden neler çeker

Sungurhan, Aysun (2009). Kınalızade Hasan Çelebi.Tezkiretü'ş-şuara.  [1.1.20015]. 241.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Hasırcı-zâde Hâfız Mehmed Ağad. 1803 - ö. 1887MeslekGörüntüle
2Gerçeker, Mustafa Fehmid. 1868 - ö. 16 Eylül 1950MeslekGörüntüle
3FEYZÎ, Defterdarzâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 7 Ekim 1729MeslekGörüntüle
4İBÂDÎ, Kadrî-zâde Yusufd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5AZMÎ, Mustafa Azmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6YÛSUF, Küçük Lutfî Bey-zâde Yusuf Efendid. ? - ö. I. Ahmed devriAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ZA’ÎF, Yahyâ, Hâcî Mustafâoğlud. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle