MÂLİKÎ, Abdülmelik

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abülmelik'tir. Kâdirî'nin oğludur. İlk eğitimini babasından aldı. İstanbul'da müderris, Kahire'de kadı oldu. Daha sonra Anadolu'da Sandıklı'da kadılık görevinde bulundu. Bu kasabada görevindeyken vefat etti.

Şiirlerinde Mâlikî mahlasını kullandı.

Kaynakça

Sungurhan, Aysun (2009). Kınalızade Hasan Çelebi.Tezkiretü'ş-şuara.  [1.1.20015]. 241.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.03.2015
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Yâri mest anlama bu resme tek ü tâzından

Tayanur hüsnüne şöyle turamaz nâzından

***

Didiler hat geldügin ruhsâr-ı cânân üstine

Gerd-i gam kondurdılar âyîne-i cân üstine

Söyledükde ol iki leb âşıkı eyler helâk

Ger sükût eylerse bir dem kan olur kan üstine

Rûy-ı ra'nan üzre tâze hattunı görmiş meger

Mûrlar çıkdı sanur dil verd-i handân üstine

***

Zahm-i hadeng-i yâ ile hûn oldı bu ciger

Bu denlü yâre pâdişehüm kande baş tutar

Geçmek gerek hadeng-i cefâsından ey gönül

Ol kaşı yayı kim ki cihânda sür geçer

Elden çıkardı cânı bu miskîn dili gören

Kullâb-ı zülf-i dilber elinden neler çeker

(Sungurhan, Aysun (2009). Kınalızade Hasan Çelebi.Tezkiretü'ş-şuara.  [1.1.20015]. 241.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂKİFd. 1821 - ö. 1879MeslekGörüntüle
2BEZMÎ, Rumelili/Aydınlı Bezmî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
3MEHMED, Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi b. Seyyid Selâm Efendid. ? - ö. 1625-26MeslekGörüntüle
4Arab-zâde, Mehmed Müttakî Efendid. ? - ö. 1584Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5HİLMÎ, Abdülhalim Hilmî Efendid. ? - ö. 1595-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6KÂNİ\'Îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ŞEREF, Şeref Efendid. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
8BOSNEVÎ, Abdullah (Rumî)d. 1584 - ö. 1644Madde AdıGörüntüle
9ABDÜLLATÎF FAZLÎd. ? - ö. 1854 ds.Madde AdıGörüntüle