MANEVÎ, Konyalı

(d. ?/? - ö. ?/1591?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında kapsamlı bilgi olmayan mutasavvıf şairin mahlası Ma’nevi-i Konevi-i Mevlevî’dir (Esrar Dede 2000: 481). Mevlevi tarikatına mensuptur. Âşık Çelebi Tezkiresi'ne göre muamma ile meşgul olmuş zayıf bir şairdir. 1591 civarında öldüğünü kaydeden Esrar Dede Tezkiresi ise Âşık Çelebi’ nin değerlendirmesini insafsız bulur ve Manevî’nin kuvvetli bir şair sayılabileceğine delil olarak bir şiirini nakleder (TDEA 1986: 133-134). Ayrıca Esrar Dede şairin şiirlerinin “çaşnîden hâlî ve letâfetden ârî” olmadığını ifade eder (2000: 481).

Kaynakça

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Manevî (Konyalı)” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 133-134.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 

Mâh-ı Bedr-âsâ tolup câm-ı ferah encâm-ı ‘ıyd

Ehl-i ayşe oldı hengâm-ı neşât eyyâm-ı ‘ıyd

 

İrdi âşıkalr şeb-i kadr-i visâle fi’l-mesel

Reşk-i rûz oldı yine gün yüzlülerle şâm-ı ‘ıyd

 

Nâm-ı ‘ıyd ile du’â-nâmen temâm it Ma’nevî

Sözde makbûl ü mübârekdür anılsa nâm-ı ‘ıyd

 

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 482.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
2NÛŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Doğum YeriGörüntüle
4MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5NÛŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Doğum YılıGörüntüle
7MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8NÛŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Ölüm YılıGörüntüle
10MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
14NÛŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Madde AdıGörüntüle