MANEVÎ, Konyalı

(d. ?/? - ö. ?/1591?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kapsamlı bilgi olmayan mutasavvıf şairin mahlası Ma’nevi-i Konevi-i Mevlevî’dir (Esrar Dede 2000: 481). Mevlevi tarikatına mensuptur. Âşık Çelebi Tezkiresi'ne göre muamma ile meşgul olmuş zayıf bir şairdir. 1591 civarında öldüğünü kaydeden Esrar Dede Tezkiresi ise Âşık Çelebi’ nin değerlendirmesini insafsız bulur ve Manevî’nin kuvvetli bir şair sayılabileceğine delil olarak bir şiirini nakleder (TDEA 1986: 133-134). Ayrıca Esrar Dede şairin şiirlerinin “çaşnîden hâlî ve letâfetden ârî” olmadığını ifade eder (2000: 481).

Kaynakça

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Manevî (Konyalı)” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 133-134.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 

Mâh-ı Bedr-âsâ tolup câm-ı ferah encâm-ı ‘ıyd

Ehl-i ayşe oldı hengâm-ı neşât eyyâm-ı ‘ıyd

 

İrdi âşıkalr şeb-i kadr-i visâle fi’l-mesel

Reşk-i rûz oldı yine gün yüzlülerle şâm-ı ‘ıyd

 

Nâm-ı ‘ıyd ile du’â-nâmen temâm it Ma’nevî

Sözde makbûl ü mübârekdür anılsa nâm-ı ‘ıyd

 

Esrar Dede (2000). Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. hzl. İlhan Genç. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 482.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Doğum YeriGörüntüle
3NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
4TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Doğum YılıGörüntüle
6NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Doğum YılıGörüntüle
7TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Ölüm YılıGörüntüle
9NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Ölüm YılıGörüntüle
10TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TATLI, Hasand. 1677/1678 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Madde AdıGörüntüle
15NEV‘Î-ZÂDE MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1659Madde AdıGörüntüle