MANTIKÎ, Florinalı

(d. ?/? - ö. 1828/1244)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa'dır. Mantık ilminde şöhreti olduğu için Mantıkî mahlasını kullandı. Manastır civarında Florina'da doğdu. Memleketinde tahsil gördü. Orada dersler verdi ve eserlerini de orada yazdı. 1244/1828 yılında Florina'da vefat etti. Mezarı Kışla arkasındaki mezarlıktadır.

Hepsi yazma hâlinde olan eserleri şunlardır:

1. Bî-Nukat Kasîde-i Na'tiyye: Arapça olarak 53 beyitle noktasız harflerle yazdığı na'tı daha sonra kendisi şerh etmiştir.

2. Hâşiyetü'l-Beyzavî: Beyzavî'nin Tefsîr'inin Nebe' cüz'üne dairdir.

3. Mufassal Hilye-i Şerîfe.

4. Nazîre-i Şemsiyye: Mantık ilminde meşhur olan Şemsiyye adlı esere naziredir.

5. Risâle Fî Hakki'l-İctihâd.

6. Risâle Fî Hakki'ş-Şuyûh: Kendi hattıyla yazılmış nüshası Manastır Kütüphanesi'ndedir.

7. Risâle Fî Sünneti'l-Asr.

8. Risâle-i Vebâ ve Tâ'ûn: Salgın hastalıkların bulunduğu bölgelerden kaçmanın veya kaçmamanın caiz olup olmadığına dairdir.

9. Risâletün Mine'l-Akâ'id: Bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Es'ad Efendi bölümündedir.

10. Şerh-i Avâmil.

11. Şerh-i Şifâ-i Şerîf: Dört cilt olup müellifin hattıyla yazılmış nüshası Florina'da Baba Efendi Dergahı kütüphanesindedir.

12. Tebşîrü'l-Mülûk Fî Ahseni's-Sülûk: Sultan II. Mahmûd'a takdim edilmiş ve padişahın taltifine mazhar olmuştur.

13. Tefsîrü İnnallâhe Ye'muru Bi'l-Adli Ve'l-İhsân: Sultan II. Mahmûd'a takdim edilmiş ve padişahın taltifine mazhar olmuştur.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Doğum YeriGörüntüle
2Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Doğum YeriGörüntüle
3Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YeriGörüntüle
4Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Doğum YılıGörüntüle
5Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Doğum YılıGörüntüle
6Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Doğum YılıGörüntüle
7Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Ölüm YılıGörüntüle
8Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Ölüm YılıGörüntüle
9Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Ölüm YılıGörüntüle
10Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001MeslekGörüntüle
11Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008MeslekGörüntüle
12Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939MeslekGörüntüle
13Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Cumalı, Necatid. 13 Ocak 1921 - ö. 10 Ocak 2001Madde AdıGörüntüle
17Elçin, Şükrüd. 23 Eylül 1912 - ö. 27 Kasım 2008Madde AdıGörüntüle
18Nazım (FLORİNALI)d. 1883 - ö. 6 Haziran 1939Madde AdıGörüntüle