MAZHAR, Mazhar Efendi

(d. 1266/1850 - ö. 1306/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antepli Külli-zâde (Aksoy) ailesine mensuptur. 1266/1850’de doğdu. Antep Rüştiye Mektebi‘nde öğretmenlik yaptı. Zamanın en iyi hattatlarından biri olan Mazhar Efendi, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi konuşur ve yazardı. 1889 tarihinde 39 yaşında koleradan vefat etti.

Antep’in yetiştirdiği kuvvetli şairlerdendir. Çok şen bir mizaca sahip olup sazı ve nağmeyi sever, güzel ney üflermiş. Herkesçe sevilen, hürmet edilen kibar, bilgili bir insanmış. Ruhî ıztıraplarını şiire yansıtmakta çok başarılı olmuştur (Yener 1934: 102). 1887 sıralarında Antep’te kaymakamlık yapan ve şiirden anlayan münevver bir kimse olan Abdülazîz Sabri Efendi, sevdiği hoşsohbet kimseleri akşamları evine çağırır gece yarılarına kadar onlarla şiir ve edebiyat sohbetleri yaparmış. İşte bu insanlar arasında, Mazhar Efendi ilk sıraları alırmış. Kaymakam Sabri Efendi Antep’te bulun­duğu sırada sevdiği şairlerden Hasırcı-zâde’nin şiirlerini toplatıp bastırmak niyetinde imiş, bu şiirleri toplatma görevini Mazhar Efendi’ye vermiş, o da bu görevi yerine getir­miş ve yaptığı bu işe bir de tarih düşürmüştür (Aksoy 1941: 38). Hasırcı-zâde ile dostluğu bulunan Mazhar Efendi’nin evlenmesine ve annesinin vefat etmesine Ağa’nın yazmış olduğu tarihleri vardır. Şâkir Sabri Bey, Mazhar Efendi’nin torunundan öğrendiğine göre ölümüne yakın, bir mec­muada bulunan şiirlerini benzin döküp yakmıştır (Yener 1934: 106).

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1939). “Antepli Şairlerden Güzel Parçalar”. Başpınar Dergisi (3): 23.

Yener, Şakir Sabri (1958). Gaziantep Kitabeleri. Gaziantep: Kardeşler Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1968). “Gaziantep Hattatları ve Hakkakları”. Gaziantep Kültür Dergisi (11): 227.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 25.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yok şu mihnethâne-i âlemde bir hem-dem bana

Derde bak yâr-i kadîm ancak bu derd ü gam bana

Kays-ı deşt-i hasretim dîvâne-i hâmûn-ı aşk

Halka halka dûd-ı dil zincîr-i hâm-der-hâm bana

Bâg-ı dehrin goncasın hem jâlesin almam dile

Bâgbânım dâg-ı dil gül eşk-i ter şebnem bana

Tîg-i kahrı dehr-i dûnun zahmnâkidir gönül

Sensin ey eşk-i nemek-rîzim yine merhem bana

Nev-civân-ı tab‘ıma olsa aceb mi rû-nümâ

Cümle ebkâr-ı me‘âni Mazharâ mahrem bana

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 191.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KEVSERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4RENCÛR, Şâh Nigâr Hanımd. 1850 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6ARAP, Arab Kandahlıd. 1850 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9RÛMÎ, Mehmed Muhyiddîn Paşad. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11EDÎB, Halîl Edîb Beyd. 1863 - ö. 1912MeslekGörüntüle
12GAYIBI, Mahmutd. 1734-35 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂKİF, Mustafa Efendid. 1812 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullud. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDÎ, Şarkîkarahisarlıd. ? - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LÜTFÎ, Lütfullâh Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17YÂVER, Enderunlu Hasand. 1765 - ö. 1213/1797-8Madde AdıGörüntüle
18HACİK KIZ, Haticed. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle