MAZHAR, Mazhar Efendi

(d. 1850/1266 - ö. 1889/1306)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antepli Külli-zâde (Aksoy) ailesine mensuptur. 1266/1850’de doğdu. Antep Rüştiye Mektebi‘nde öğretmenlik yaptı. Zamanın en iyi hattatlarından biri olan Mazhar Efendi, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi konuşur ve yazardı. 1889 tarihinde 39 yaşında koleradan vefat etti.

Antep’in yetiştirdiği kuvvetli şairlerdendir. Çok şen bir mizaca sahip olup sazı ve nağmeyi sever, güzel ney üflermiş. Herkesçe sevilen, hürmet edilen kibar, bilgili bir insanmış. Ruhî ıztıraplarını şiire yansıtmakta çok başarılı olmuştur (Yener 1934: 102). 1887 sıralarında Antep’te kaymakamlık yapan ve şiirden anlayan münevver bir kimse olan Abdülazîz Sabri Efendi, sevdiği hoşsohbet kimseleri akşamları evine çağırır gece yarılarına kadar onlarla şiir ve edebiyat sohbetleri yaparmış. İşte bu insanlar arasında, Mazhar Efendi ilk sıraları alırmış. Kaymakam Sabri Efendi Antep’te bulun­duğu sırada sevdiği şairlerden Hasırcı-zâde’nin şiirlerini toplatıp bastırmak niyetinde imiş, bu şiirleri toplatma görevini Mazhar Efendi’ye vermiş, o da bu görevi yerine getir­miş ve yaptığı bu işe bir de tarih düşürmüştür (Aksoy 1941: 38). Hasırcı-zâde ile dostluğu bulunan Mazhar Efendi’nin evlenmesine ve annesinin vefat etmesine Ağa’nın yazmış olduğu tarihleri vardır. Şâkir Sabri Bey, Mazhar Efendi’nin torunundan öğrendiğine göre ölümüne yakın, bir mec­muada bulunan şiirlerini benzin döküp yakmıştır (Yener 1934: 106).

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CHP Basımevi.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1939). “Antepli Şairlerden Güzel Parçalar”. Başpınar Dergisi. (3): 23.

Yener, Şakir Sabri (1958). Gaziantep Kitabeleri. Gaziantep: Kardeşler Matbaası.

Yener, Şakir Sabri (1968). “Gaziantep Hattatları ve Hakkakları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (11): 227.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 25.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yok şu mihnethâne-i âlemde bir hem-dem bana

Derde bak yâr-i kadîm ancak bu derd ü gam bana

Kays-ı deşt-i hasretim dîvâne-i hâmûn-ı aşk

Halka halka dûd-ı dil zincîr-i hâm-der-hâm bana

Bâg-ı dehrin goncasın hem jâlesin almam dile

Bâgbânım dâg-ı dil gül eşk-i ter şebnem bana

Tîg-i kahrı dehr-i dûnun zahmnâkidir gönül

Sensin ey eşk-i nemek-rîzim yine merhem bana

Nev-civân-ı tab‘ıma olsa aceb mi rû-nümâ

Cümle ebkâr-ı me‘âni Mazharâ mahrem bana

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 191.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KELÎM, Mehmed Kelîm Efendid. ? - ö. 1851Doğum YeriGörüntüle
2HUSÛLÎ, Osmand. ? - ö. 1730?Doğum YeriGörüntüle
3SAİD BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎ, Mehmed Hayâlî Efendid. 1850 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5LELEOĞLU/MİSKİNOĞLU, Allahverdi Miskin Oğlud. 1850\'ler - ö. 1960Doğum YılıGörüntüle
6MUKİMÎd. 1850 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
7RÛMÎ, Mehmed Muhyiddîn Paşad. ? - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9DERTLİ GULAM, Abidind. 1849 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10Şakir (AYAŞLI)d. 1871 - ö. 18 Haziran 1917MeslekGörüntüle
11NÂCÎ, Alaybeyi-zâde Hasan Nâcî Efendid. 1854-55 - ö. 12 Ocak 1920MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908MeslekGörüntüle
13RİF’AT, Kırımlı Ebû Bekir Rif'at Efendid. 1780-81 - ö. 1831-32?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜZÛMÎ, Besnilid. 1802 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HURREMÎ, Ahmed, Zilelid. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BURSEVÎ, Muhyiddin Efendid. ? - ö. 1680Madde AdıGörüntüle
17MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıMadde AdıGörüntüle
18RÂGIB, Bursevî Râgıb Ali Efendid. ? - ö. 1724Madde AdıGörüntüle