MEDHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi ve bestekâr
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat’ta doğdu. Safayî asıl ismini yazmak istemişse de tezkire nüshalarının hepsinde boş bırakılmıştır. Önce şeyh Abdülkâdir-i Geylânî'inin tarikatine bağlanmıştır. Daha sonra bir derviş olarak İstanbul’a gelmiş, o zaman Galata’ya bağlı Tophane’deki Kadirî tarikatine girmiş ve orada uzlete çekilmiştir (İnce 2005: 623; Çapan 2005: 545). Muhtemelen Safâyî ve Sâlim'in tezkirelerini tamamladıkları 1720’li yıllardan sonra vefat emiştir. Safâyî'ye göre şiirleri güzeldir. Tezkireler, Medhî’nin üç beytini almışlardır (İnce 2005: 623; Çapan 2005: 545). Kendisi hakkında bilgi veren Safâyî ve Sâlim onun musikişinalığından söz etmezler. Bununla birlikte iki ilahisini bestelemiştir (Erdemir 1999: 276).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 

Erdemir, Avni (1999). Musikişinas Divan Şairleri. Ankara: Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı. 

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Uşşak İlahi

Eya gaffâr olan Mevlâ-yı bî-çun

Esirge kullarını etme mahzûn

Recâ-yı afvın etdim eyleme red

Esirge kullarını etme mahzûn

Koma ayakda kaldır müstmendini

Ki sensin ehrâm u eşfak efendi

Sevindir lutfunla derdmendi

Esirge kullarını etme mahzûn

Nice bir hasret ile edelim âh

Keremlerle atâlar eyle Allâh

Açılsın bâb-ı rahmet her sehergâh

Esirge kullarını etme mahzûn

Egerçi Medhî’nin kârı hatâdır

Velî senden inâyet mültecâdır

Sana lâyık olan çünkü atâdır

Esirge kullarını etme mahzûn

Erdemir, Avni (1999). Musikişinas Divan Şairleri. Ankara: Türk Sanatı ve Eğitimi Vakfı. 276.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
2DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YeriGörüntüle
4Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
5DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHDÎd. ? - ö. 1593-94Doğum YılıGörüntüle
7Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
8DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHDÎd. ? - ö. 1593-94Ölüm YılıGörüntüle
10Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
11DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AHDÎd. ? - ö. 1593-94MeslekGörüntüle
13Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHDÎd. ? - ö. 1593-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
17DÂ’Î, Şemseddîn-i Acem, Şemseddîn-i Tusterî/Desgûrî, Molla Şemseddind. 1597 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AHDÎd. ? - ö. 1593-94Madde AdıGörüntüle