MEDHÎ, Haydar-zâde Medhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1563'ten önce/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Haydar-zâde sanıyla meşhur oldu. Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında Medhî’nin genç yaşta öldüğü bilgisini vermesinden hareketle şairin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563’ten önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Hoş sohbet, ilme talip biri olan Medhî, renkli şiirlerin sahibiydi (Solmaz 2005: 548).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Aklı bend eyledi zülfün buluben âzâde

Dil-i bî-çâre sana geldi şehâ feryâde

Virdi kâfirlere her bir sanem-i seng-dili

Ne kaza ugradı bu deyr-i harâb-âbâde

Hüccet ey şâh-ı cihân çünki zer efşân yaraşur

Rûy-i zerdüm süreyin hattuna ben üftâde

Kâdî oldukda Hüdâ kıldugı cevr ü zecrün

Rûz-ı mahşerde cevâbın vire Mazhar-zâde

Mey-i ışk içdi diyü mahkeme-i kûyunda

Medhiyâ kasdı bu tagyîr idesin nâ-şâde

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 548-49.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ(II. Mustafa)d. 1664 - ö. 1703Doğum YeriGörüntüle
2ADLÎ, Süleymanzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Doğum YeriGörüntüle
3Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ(II. Mustafa)d. 1664 - ö. 1703Doğum YılıGörüntüle
5ADLÎ, Süleymanzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Doğum YılıGörüntüle
6Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ(II. Mustafa)d. 1664 - ö. 1703Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Süleymanzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Ölüm YılıGörüntüle
9Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ(II. Mustafa)d. 1664 - ö. 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ADLÎ, Süleymanzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEFTÛNÎ/İKBÂLÎ(II. Mustafa)d. 1664 - ö. 1703Madde AdıGörüntüle
14ADLÎ, Süleymanzâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1743-44Madde AdıGörüntüle
15Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle