MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâ

(d. (?)/(?) - ö. 1546'dan önce/952/53'ten önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Medhî hakkında oldukça sınırlı olan bilgilerin kaynağı, Latîfî’nin Tezkîretü’ş-Şu’arâsıdır (İsen, 1999: 296-297). Latîfî’ye göre Medhî, Livâ-yı Amasya tevâbiinden Lâdik nâm kasabadandır. Halk arasında Hacı Mûsâ adıyla tanınır. Birçok kez hacca gitmiştir. Tuhfe-i Nâ’ilî’de (Tuman 1949, m.3928) Mekke’de medfûn olduğu bilgisi mevcuttur.

Medhî, hac esnasındaki duygularını bir şiirinde dile getirmiştir. Metni aşağıda verilen bu şiirden de anlaşılacağı gibi, Medhî, bu hacdan oldukça etkilenmiştir. Zaten hac izlenimlerini ve bu esnadaki duygularını bir şiirle dile getirmiş olması da, onun bu anlamda ne denli samimi bir hissiyat içerisinde olduğu göstermektedir. 
 

Kaynakça

Bayram, Yavuz ve Avni Erdemir (2006). “Samsunlu Divan Şairleri”. I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu Bildirileri. Ed. Cevdet Yılmaz. Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Yay. 741-747.

İpekten Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YAVUZ BAYRAM
Yayın Tarihi: 26.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâ Rab ol dem katına ‘azm-i reh-i Bathâ idem
Tâ Safâ ile tavâf-ı Kâ‘be-i ‘ulyâ idem

Dem-be-dem zemzem kenârında kıluben zemzeme
Âb-ı çeşmümle revân ol çeşmeyi deryâ idem

Yâ Resûlallâh ayağın hâkine yüz sürmege
Bana yol göster yüzüm ol yolda tâ ki pâ idem

Geh Medîne çevresinde başım üzre çizginüp
Geh mübârek mescidinde hidmet-i Mevlâ idem

Medhin itmek kasdına cândan egerçi Medhî’yem
Sana lâyık medhi ammâ ki kaçan inşâ idem

Yüzüm üstüne varup mîzâb-ı rahmet altına
Akıdam göz yaşın istiğfâr u istiğnâ idem

Geh harîm-i Kâ‘bede zâ’ir olup geh Taybe’de
Geh varUp Kuds’e tavâf-ı Mescid-i Aksâ idem

Cennetü’l-me‘vâ sarayın iden itsün ârzû
Bana cennet ol yeter kim eşigin me‘vâ idem

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay. 296-297.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Metin Kapland. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Metin Kapland. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Metin Kapland. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Metin Kapland. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Metin Kapland. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MALKOÇ ALİ, Ali Rıza Malkoçd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Metin Kapland. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Onat Bahadırd. 23 Ekim 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle