MEDHÎ, Lâdikli Hacı Mûsâ

(d. (?)/(?) - ö. 952/53\'ten önce/1546\'dan önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Medhî hakkında oldukça sınırlı olan bilgilerin kaynağı, Latîfî’nin Tezkîretü’ş-Şu’arâsıdır (İsen, 1999: 296-297). Latîfî’ye göre Medhî, Livâ-yı Amasya tevâbiinden Lâdik nâm kasabadandır. Halk arasında Hacı Mûsâ adıyla tanınır. Birçok kez hacca gitmiştir. Tuhfe-i Nâ’ilî’de (Tuman 1949, m.3928) Mekke’de medfûn olduğu bilgisi mevcuttur.

Medhî, hac esnasındaki duygularını bir şiirinde dile getirmiştir. Metni aşağıda verilen bu şiirden de anlaşılacağı gibi, Medhî, bu hacdan oldukça etkilenmiştir. Zaten hac izlenimlerini ve bu esnadaki duygularını bir şiirle dile getirmiş olması da, onun bu anlamda ne denli samimi bir hissiyat içerisinde olduğu göstermektedir. 
 

Kaynakça

Bayram, Yavuz ve Avni Erdemir (2006). “Samsunlu Divan Şairleri”. I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu Bildirileri. Ed. Cevdet Yılmaz. Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Yay. 741-747.

İpekten Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YAVUZ BAYRAM
Yayın Tarihi: 26.12.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâ Rab ol dem katına ‘azm-i reh-i Bathâ idem
Tâ Safâ ile tavâf-ı Kâ‘be-i ‘ulyâ idem

Dem-be-dem zemzem kenârında kıluben zemzeme
Âb-ı çeşmümle revân ol çeşmeyi deryâ idem

Yâ Resûlallâh ayağın hâkine yüz sürmege
Bana yol göster yüzüm ol yolda tâ ki pâ idem

Geh Medîne çevresinde başım üzre çizginüp
Geh mübârek mescidinde hidmet-i Mevlâ idem

Medhin itmek kasdına cândan egerçi Medhî’yem
Sana lâyık medhi ammâ ki kaçan inşâ idem

Yüzüm üstüne varup mîzâb-ı rahmet altına
Akıdam göz yaşın istiğfâr u istiğnâ idem

Geh harîm-i Kâ‘bede zâ’ir olup geh Taybe’de
Geh varUp Kuds’e tavâf-ı Mescid-i Aksâ idem

Cennetü’l-me‘vâ sarayın iden itsün ârzû
Bana cennet ol yeter kim eşigin me‘vâ idem

(İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay. 296-297.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001MeslekGörüntüle
11EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Turhan Gürkand. 18 Mart 1926 - ö. 2001Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Zübeyde Seven Turand. 19 Kasım 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle