MEHDÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehdî Baba, Bektaşi şairi olup 19. asırda yaşamıştır. Hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (III, 1956) adlı eserinde bir şiiri kayıtlıdır. Bu şiirinde Mehdî mahlasını kullanmıştır: “Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır /Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm” (Ergun 1956: 271). Mehmed Ali Hilmi Dede Baba divanını toplayıp neşreden bu zattır. Bu divanda, Filibeli olduğu ve Merdivenköyü Bektaşi tekkesinin aşçılığını ettiği kayıtlıdır. Ergun, aynı eser için yazdığı manzumeden başka bir şiirine de tesadüf etmediğini belirtir. (Ergun 1956: 271; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 190). Mehdî Baba’nın ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında cönk ve mecmuların okunması ile yeni bilgiler gün ışığına çıkarılabilir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Mehdi Baba” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.6. İstanbul: Dergâh Yay. s. 190.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Pîr-i erbâb-ı mahabbet vâkıf-ı sırr-ı Ali

Şem’-i meydân-ı hakikat mürşid-i sâhib-i makam

Hankâh-ı nâzeninin rükn-i ulvî sîretî

Hazret-i Hilmî Baba kim muktedâ-yi hâs u âm

Hâlet-i ömrümde takrir ettiği dîvânını

Âcizâne hıfza gayret eylemiştim ben müdâm

İstedim herkes bu bağın güllerinden koklasın

Kisve-i tab’a sokup neşrine ettim ihtimam

Hayr ile yad olmağa olsun vesile hizmetim

Hoş sada koymak cihanda en mukaddes bir merâm

Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır

Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi. s. 271.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YeriGörüntüle
3BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Doğum YeriGörüntüle
4CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
6BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Doğum YılıGörüntüle
7CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
9BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Ölüm YılıGörüntüle
10CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543MeslekGörüntüle
11RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
12BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90MeslekGörüntüle
13CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
18BEZMÎ, Dervişzâde Kadı Bezmî Abdullah Çelebid. ? - ö. 1589-90Madde AdıGörüntüle