MEHDÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Türkiye Dışı)

Mehdî Baba, Bektaşi şairi olup 19. asırda yaşamıştır. Hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (III, 1956) adlı eserinde bir şiiri kayıtlıdır. Bu şiirinde Mehdî mahlasını kullanmıştır: “Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır /Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm” (Ergun 1956: 271). Mehmed Ali Hilmi Dede Baba divanını toplayıp neşreden bu zattır. Bu divanda, Filibeli olduğu ve Merdivenköyü Bektaşi tekkesinin aşçılığını ettiği kayıtlıdır. Ergun, aynı eser için yazdığı manzumeden başka bir şiirine de tesadüf etmediğini belirtir. (Ergun 1956: 271; TDEA 1986: 190). Mehdî Baba’nın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Mehdi Baba” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 190.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Pîr-i erbâb-ı mahabbet vâkıf-ı sırr-ı Ali

Şem’-i meydân-ı hakikat mürşid-i sâhib-i makam

 

Hankâh-ı nâzeninin rükn-i ulvî sîretî

Hazret-i Hilmî Baba kim muktedâ-yi hâs u âm

 

Hâlet-i ömrümde takrir ettiği dîvânını

Âcizâne hıfza gayret eylemiştim ben müdâm

 

İstedim herkes bu bağın güllerinden koklasın

Kisve-i tab’a sokup neşrine ettim ihtimam

 

Hayr ile yad olmağa olsun vesile hizmetim

Hoş sada koymak cihanda en mukaddes bir merâm

 

Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır

Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 271.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YeriGörüntüle
2NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976Doğum YeriGörüntüle
4FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Doğum YılıGörüntüle
5NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976Doğum YılıGörüntüle
7FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Ölüm YılıGörüntüle
8NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976Ölüm YılıGörüntüle
10FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805MeslekGörüntüle
11NÂLİŞÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976MeslekGörüntüle
13FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERRÎ, Mehmed Efendid. 1756 - ö. 1805Madde AdıGörüntüle
17NÂLİŞÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Recep Küpçüevd. 1934 - ö. 26 Nisan 1976Madde AdıGörüntüle