MEHDÎ BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehdî Baba, Bektaşi şairi olup 19. asırda yaşamıştır. Hayatı hakkında bilgi yoktur. S. N. Ergun’un Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri (III, 1956) adlı eserinde bir şiiri kayıtlıdır. Bu şiirinde Mehdî mahlasını kullanmıştır: “Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır /Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm” (Ergun 1956: 271). Mehmed Ali Hilmi Dede Baba divanını toplayıp neşreden bu zattır. Bu divanda, Filibeli olduğu ve Merdivenköyü Bektaşi tekkesinin aşçılığını ettiği kayıtlıdır. Ergun, aynı eser için yazdığı manzumeden başka bir şiirine de tesadüf etmediğini belirtir. (Ergun 1956: 271; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 190). Mehdî Baba’nın ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında cönk ve mecmuların okunması ile yeni bilgiler gün ışığına çıkarılabilir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Mehdi Baba” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.6. İstanbul: Dergâh Yay. s. 190.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Pîr-i erbâb-ı mahabbet vâkıf-ı sırr-ı Ali

Şem’-i meydân-ı hakikat mürşid-i sâhib-i makam

Hankâh-ı nâzeninin rükn-i ulvî sîretî

Hazret-i Hilmî Baba kim muktedâ-yi hâs u âm

Hâlet-i ömrümde takrir ettiği dîvânını

Âcizâne hıfza gayret eylemiştim ben müdâm

İstedim herkes bu bağın güllerinden koklasın

Kisve-i tab’a sokup neşrine ettim ihtimam

Hayr ile yad olmağa olsun vesile hizmetim

Hoş sada koymak cihanda en mukaddes bir merâm

Mehdiyâ hamd eyle kim hamd eylemek hengâmıdır

Himmet-i ihvân ile dîvân-ı Hilmî oldu tâm 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. Ankara: İstanbul Maarif Kitaphanesi. s. 271.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
3CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
4REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
6CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
7REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
10REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568MeslekGörüntüle
11İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853MeslekGörüntüle
12CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543MeslekGörüntüle
13REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Madde AdıGörüntüle
17İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
18CEFÂYÎ, Fistancıoğlu, Muslihuddîn Halife/Mestancıoğlud. 1473 - ö. 1543Madde AdıGörüntüle